Sykehuset Levanger. Foto.

HR og organisasjon

HR står for Human Resources og vi jobber dermed med foretakets viktigste ressurs; alle våre medarbeidere.   HR- og organisasjonsavdelingen er en del av direktørens stab. Vi består av 27 medarbeidere, og har ansatte lokalisert på begge sykehusene

Hva gjør vi?
Vår funksjon i HNT er knyttet til alle arbeidsprosessene i vår virksomhet som omhandler våre medarbeidere.
Vi gir lederstøtte til prosesser som har med hele ansettelsesforholdet å gjøre, dvs alle aktiviteter som omhandler rekruttering, hvordan vi planlegger og bruker vår kompetanse, hvordan vårt arbeidsmiljø utvikles, hvordan vi kan utvikle oss som medarbeidere og organisasjon, og hvordan vi kan sikre gode prosesser når vi slutter i HNT. I tillegg til oppgaver knyttet til våre medarbeidere, jobber vi med utdanning og samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten. Vi jobber både med konkrete enkeltsaker og hvordan vi skal utvikle oss på foretaksnivået. Målet er at vi i felleskap når foretaket sine mål.
Lokalt er dette arbeidet organisert i team og regionalt i fagnettverk.
HR- og organisasjonssjefen er systemeier for de ulike personaladministrative systemene på vegne av administrerende direktør.

Driftsenheten vår består av PRS-support (PRS står for PersonalRessursstyringsSystem), HR-sekretariat og Lønningskontor

Kontaktinformasjon for driftsenheten:

  • Telefon PRS-support Namsos 74 21 56 50

PRS-supports felles e-postadresse PRSsupport@helse-nordtrondelag.no

  • Telefon HR-sekretariatet Levanger 74 09 82 82 og 74 09 89 08
  • Telefon HR-sekretariatet Namsos 74 21 56 67 og 74 21 53 86

    HR-sekretariatets felles e-postadresse HRsekretariatet@helse-nordtrondelag.no
  • Telefon Lønningskontoret Namsos 74 21 57 50

Lønningskontorets felles e-postadresse Lonningskontoret@helse-nordtrondelag.no

HR-sekretariat og Lønningskontor har ekspedisjonstid og dokumentasjonskrav. Ekspedisjonstiden hvor telefonene er åpne kl 0900-1300 mandag til fredag. Utenom denne tiden vil verken telefoner, Skype eller Teams besvares. Alle oppdrag og forespørsler til HR-sekretariatet og Lønningskontoret må dokumenteres ved å sende dem som e-post.


Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos