Fagkurs

Kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S) - kursrekke

Kursrekke over ett år bestående av forelesninger og gruppeveiledning for behandlere i voksenpsykiatri.

Tid og sted

Når

Oppstart av nye kull planlegges høsten 2025.

Type arrangement

Kurs

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Scandic Nidelven, Trondheim.

Om kurset

Nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser gir en sterk anbefaling om at behandling skal rettes mot spiseforstyrrelsen. Fokuset bør rettes mot normalisering av spisemønster, bortfall av overspisingsepisoder og vektkompenserende atferd. Dette er hovedfokus ved kognitiv atferdsterapi ved spiseforstyrrelser (KAT-S), og retningslinjene anbefaler spesifikt kognitiv atferdsterapi for bulimi.

Forelesere er psykologspesialistene Jan Egil Hopsø og Kristine Støp. Begge har utdanning innen ulike terapiretninger, og har lang erfaring med behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.

Utdanningsprogrammet består av totalt 24 timer forelesning og 24 timer gruppeveiledning. For å få utdanningen godkjent, kan du ikke ha mer enn 20 % fravær. 

Videreutdanningen retter seg mot leger, psykiatere, psykologer, psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar. For å få utbytte av veiledningen må deltakerne starte behandling av pasienter med spiseforstyrrelser tidlig i kursrekken. 

Utdanningen inkluderer veiledning, og deltagere deltar på rollespill, drøfting i plenum og alle skal fremlegge videoopptak av pasientsamtaler i sine veiledningsgrupper. For å få godt utbytte av metodeprogrammet, anbefales det at deltagerne har noe erfaring med spiseforstyrrelser. 

Påmelding skal forankres på ledernivå i hvert enkelt helseforetak. Ta kontakt med Mia Sve for mer informasjon eller ved spørsmål. 

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur «Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders» av Chistopher G. Fairburn (Guildford Press, 2008). Deltagere får utlevert obligatorisk litteratur, inkludert boken «Spiseforstyrrelser - forståelse og behandling. En håndbok» (2020). 

Kostnader

Programmet har en egenandel på 4000 kroner som dekker samlingene, dagpakker på hotellet og obligatorisk litteratur. 

Kontakt