Fagkurs

Familiebasert terapi (FBT) - kursrekke

Kursrekke over ett år bestående av forelesninger og gruppeveiledning for behandlere i BUP.

Tid og sted

Når

Oppstart av nye kull planlegges høsten 2025.

Type arrangement

Kurs

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Scandic Nidelven, Trondheim.

Om kurset

Denne kursrekka gir økt kompetanse i evidensbasert praksis gjennom opplæring i FBT. Nasjonale retningslinjer for spiseforstyrrelser anbefaler FBT som behandlingsform for barn og unge. Involvering av foresatte vil trolig kunne øke sannsynligheten for tilfriskning, forhindre både tilbakefall og drop-out, samt redusere behovet for døgnbehandling. Kurset vil gi økt kompetanse i evidensbasert praksis gjennom opplæring i FBT. 

Forelesere er psykologspesialist Beate Østgård og fagkonsulent Kristin Silseth. Begge har lang klinisk erfaring med spiseforstyrrelser hos barn og unge. Det blir to veiledningsgrupper, i tillegg til Beate og Kristin, vil også Anne Ma Gisnås og Gunn Nordahl være veiledere. Alle har lang klinisk erfaring både med metoden og pasientgruppen.  

Utdanningsprogrammet består av totalt 24 timer forelesning og 24 timer gruppeveiledning. For å få utdanningen godkjent, kan du ikke ha mer enn 20 % fravær. 

Videreutdanningen retter seg mot leger, psykiatere, psykologer, psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar. For å få utbytte av veiledningen må deltakerne starte behandling av pasienter med spiseforstyrrelser tidlig i kursrekken. 

Utdanningen inkluderer veiledning, og deltagere deltar på rollespill, drøfting i plenum og alle skal fremlegge videoopptak av pasientsamtaler i sine veiledningsgrupper. For å få godt utbytte av metodeprogrammet, anbefales det at deltagerne har noe erfaring med spiseforstyrrelser. 

Påmelding skal forankres på ledernivå i hvert enkelt helseforetak. Ta kontakt med Mia Sve for mer informasjon eller ved spørsmål. 

Kurslitteratur

Manualen av J. Lock og D. LeGrange regnes som obligatorisk: Treatment Manual for Anorexia Nervosa. A Family-Based Approach. 2nd. Edition. Deltagere får utlevert obligatorisk litteratur, inkludert boken «Spiseforstyrrelser - forståelse og behandling. En håndbok» (2020). 

Kostnader

Programmet har en egenandel på 4000 kroner som dekker samlingene, dagpakker på hotellet og obligatorisk litteratur. 

Kontakt