Fagkurs

Barn som pårørende - opplæringsdager i Barnas Time

Innføring i metoden Barnas Time (BT) over to dager, med fokus på hensikt, gjennomføring og samhandling.

17.
juni
2024
2 dager
  1. 17. jun. 2024, 10:00 - 16:00
  2. 18. jun. 2024, 08:30 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 17. jun. 2024, 10:00 - 16:00
  2. 18. jun. 2024, 08:30 - 15:00

Hvor

Sykehuset Namsos
Møterom Namsen. Inngang Psykiatrisk poliklinikk/ BUP poliklinikk.

Påmelding

Barnas Time er en informasjons- og spørretime for barn og deres familie (metodisk foreldre-, barne- og familiesamtale med barneperspektiv).
Metoden bygger på kunnskap om at uheldige konsekvenser for barn av å være pårørende kan forebygges.
Kjernen i forebyggende arbeid er å redusere risikoen for sykdom eller å bevare muligheten for god helse.
Aktuelle tema er blant annet foreldre og barns mulige reaksjoner ved sykdom/problemer i familien, og hvordan kan vi som helsepersonell hjelpe dem med å snakke om «det vanskelige».