Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

Helse Nord-Trøndelag (HNT) skal rekruttere inntil 30 sykepleiere som ønsker å bli spesialsykepleier ved våre sykehus. Alle som har to års sykepleiepraksis kan søke utdanningstilbudet. [...]

09.03.2015 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS, Helsefremmende sykehus, NAKMI (nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) og IMDI (Integrerings- og mangfolsdirektoratet) arrangerer i fellesskap fagdagen "Små grep - stor forskjell". Kurset er [...]

03.03.2015 | » Les mer

Velkommen til en konferanse om intermediære enheter (DMS) sin rolle i en sømløs helse- og omsorgstjeneste for eldre syke, og eldre hjelpetrengende. Konferansen arrangeres på Quality Hotel Stjørdal den 29. mai 2015. [...]

03.03.2015 | » Les mer

Natt til mandag flyttet og utvidet Helse Nord-Trøndelag sin Akuttmedisinske kommandosentral (AMK Nord-Trøndelag). Parallelt med innføringen av nasjonalt nødnett er sentralen i Namsos forbedret når det gjelder kapasitet og robusthet. [...]

02.03.2015 | » Les mer

Det avholdes ekstraordinært styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 27. april. På saklista står en sak: Tilsetting av ny administrerende direktør.Møtet starter kl. 1700 og holdes i Trondheim på Scandic Lerkendal hotell. Innkalling og saksframlegg gjøres [...]

22.04.2015 | » Les mer

Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge søker kandidater til Helse Midt-Norges forskningspris. Prisen er en del av helseregionens satsing på forskning i spesialisthelsetjenesten. [...]

17.04.2015 | » Les mer

Helse Midt-Norge er i gang med å rekruttere nøkkelpersonell som skal legge grunnlaget for beslutning om anskaffelse av ny helsejournal. Sykehusenes pasientadministrative system og elektroniske pasientjournal skal skiftes ut og det arbeides nå med å inngå [...]

16.04.2015 | » Les mer

AMK sentralen i Ålesund, ambulansetjenesten og legevaktslegene i Møre og Romsdal får nødnett fra torsdag 9. april 2015. I løpet av sommeren 2015 vil hele region Midt-Norge ta i bruk nytt nødnett. [...]

08.04.2015 | » Les mer

 

Kalender Vis alle