Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag HF er et helseforetak som omfatter spesialisthelsetjenester innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykisk helsevern.

» Les mer

Drøyt 13 000 pasienter ble i 2014 spurt om sine sykehuserfaringer. Sykehusene i Nord-Trøndelag får svært gode tilbakemeldinger. Helse Midt-Norge er i undersøkelsen landets beste helseforetak. [...]

28.08.2015 | » Les mer

Sykehuset Namsos inviterer pasienter med kronisk lungesykdom til treningsgruppe to ganger ukentlig i åtte uker. Oppstart 15. september. [...]

28.08.2015 | » Les mer

Det nærmer seg kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015, som i år er mandag 14. september. Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på sykehusene. Dette gjelder både pasienter, personale og andre velgere. [...]

25.08.2015 | » Les mer

  Administrerende direktør Arne Flaat varslet i dag styret om at han ønsker avløsning. Styret starter umiddelbart arbeidet med å finne hans erstatter. [...]

24.08.2015 | » Les mer

Helse Midt-Norge RHF innkaller til foretaksmøte 11. september for gi ny kraft til forbedringsarbeidet i regionens helseforetak. Det opprettes nå et felles innsatsteam som skal bistå helseforetakene med analyser og bidra til at gode løsninger deles. I [...]

27.08.2015 | » Les mer

27.august offentliggjorde Helsedirektoratet resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer. Helse Midt-Norge kommer godt ut i de fleste indikatorene, men har rom for forbedring. Rapportering på pakkeforløp innen kreftbehandling er ny indikator. [...]

27.08.2015 | » Les mer

Helse Midt-Norge kommer best ut av helseregionene i den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert. Over 13.000 pasienter ved norske sykehus har deltatt og på regionnivå får Helse Midt-Norge [...]

26.08.2015 | » Les mer

Helse Midt - Norge setter rus-akutt på dagsorden i arbeidet med standardiserte pasientforløp. Denne uka var det oppstartsmøte og målet er å skape et bedre tilbud gjennom bedre organisering. Metoden er den samme som brukes for å lage pakkeforløp innen [...]

21.08.2015 | » Les mer

 

 

 

 

Temasider rehabilitering

Kalender Vis alle