Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

Helse Nord-Trøndelag er ute med en ny utgave av magasinet FreskMeldinga. I dette nummeret er temaet forskning. Funn, kunnskap og resultater har betydning for pasientene. I tillegg setter forskningen spor både nasjonalt og internasjonalt. [...]

17.09.2014 | » Les mer

Gjennom TV2-programmet "Vårt lille land" og kortfilmen "Et rom uten utsikt" fortalte Silje Marie Strandberg om sitt liv som pasient i psykiatrien. Nå kommer hun og sykepleier Lone Vist Fagerland for å fortelle sin gripende historie på den regionale [...]

09.09.2014 | » Les mer

Sykehusene i Nord-Trøndelag skårer høyt på den ferskeste målingen av hvor tilfredse pasienter er med norske sykehus. Aller best ut kommer sykehusene på «pasientsikkerhet». [...]

05.09.2014 | » Les mer

Sykehusapotekene i Midt-Norge søker etter 15 engasjerte kliniske farmasøyter fra 1. januar 2015. De som blir ansatt vil få en unik sjanse til å bidra til økt kvalitet på legemiddelbehandlingen i sykehusene. Utvidelsen gjelder også avdelingene i Levanger [...]

22.08.2014 | » Les mer

Gjennom TV2-programmet "Vårt lille land" og kortfilmen "Et rom uten utsikt" fortalte Silje Marie Strandberg om sitt liv som pasient i psykiatrien. Nå kommer hun og sykepleier Lone Vist Fagerland for å fortelle sin gripende historie på den regionale [...]

19.09.2014 | » Les mer

Helse-Midt Norge styrker arbeidet med den nasjonale satsingen innen pasientsikkerhet gjennom Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet skal bidra til å synliggjøre resultater og vise forbedringspotensialet sykehusene har for å skape [...]

12.09.2014 | » Les mer

Sykehusene i Helse Midt-Norge har forbedret sitt møte med pasientene det siste året og har flere tilfredse pasienter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det viser en nasjonal undersøkelse gjort av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har [...]

05.09.2014 | » Les mer

Styret for Helse Midt-Norge RHF ga gode tilbakemeldinger til Helsebygg da man torsdag godkjente sluttrapport og sluttregnskap for utbyggingen av universitetssykehuset St. Olavs Hospital i Trondheim. [...]

04.09.2014 | » Les mer

 

 

Kalender Vis alle