Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

  Samarbeidsprosjektet «Akutten i Nord-Trøndelag» gikk sist fredag inn en ny fase; oppstart av pilot. Partene i prosjektet møttes i Levanger for å signere en forpliktende samarbeidsavtale om akuttilbudet til barn og unge i Nord-Trøndelag som gjelder ut [...]

29.09.2014 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag er ute med en ny utgave av magasinet FreskMeldinga. I dette nummeret er temaet forskning. Funn, kunnskap og resultater har betydning for pasientene. I tillegg setter forskningen spor både nasjonalt og internasjonalt. [...]

17.09.2014 | » Les mer

Gjennom TV2-programmet "Vårt lille land" og kortfilmen "Et rom uten utsikt" fortalte Silje Marie Strandberg om sitt liv som pasient i psykiatrien. Nå kommer hun og sykepleier Lone Vist Fagerland for å fortelle sin gripende historie på den regionale [...]

09.09.2014 | » Les mer

Sykehusene i Nord-Trøndelag skårer høyt på den ferskeste målingen av hvor tilfredse pasienter er med norske sykehus. Aller best ut kommer sykehusene på «pasientsikkerhet». [...]

05.09.2014 | » Les mer

Styret for Helse Midt-Norge RHF mener det er nødvendig å utarbeide en langsiktig økonomisk plan som grunnlag for de store omstillingsprosessene som Helse Møre og Romsdal HF er inne i. [...]

02.10.2014 | » Les mer

Helse Midt-Norge utlyser nå tilskudd til helsefremmende arbeid 2015. Tilskuddene er rettet mot brukerorganisasjoner med tilhørighet i Midt-Norge. Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge RHF ønsker å støtte. [...]

30.09.2014 | » Les mer

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre tre nye metoder i spesialisthelsetjenesten: To legemidler og en ny retningslinje. [...]

29.09.2014 | » Les mer

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 2. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på på web. Møtet avholdes i Åleseund. Onsdag 1. oktober er styret på besøk i Møre og Romsdal og skal bl.a. bli orientert om arbeidet [...]

26.09.2014 | » Les mer

 

 

Kalender Vis alle