Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

Helse Nord-Trøndelag (HNT) skal rekruttere inntil 30 sykepleiere som ønsker å bli spesialsykepleier ved våre sykehus. Alle som har to års sykepleiepraksis kan søke utdanningstilbudet. [...]

09.03.2015 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS, Helsefremmende sykehus, NAKMI (nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse) og IMDI (Integrerings- og mangfolsdirektoratet) arrangerer i fellesskap fagdagen "Små grep - stor forskjell". Kurset er [...]

03.03.2015 | » Les mer

Velkommen til en konferanse om intermediære enheter (DMS) sin rolle i en sømløs helse- og omsorgstjeneste for eldre syke, og eldre hjelpetrengende. Konferansen arrangeres på Quality Hotel Stjørdal den 29. mai 2015. [...]

03.03.2015 | » Les mer

Natt til mandag flyttet og utvidet Helse Nord-Trøndelag sin Akuttmedisinske kommandosentral (AMK Nord-Trøndelag). Parallelt med innføringen av nasjonalt nødnett er sentralen i Namsos forbedret når det gjelder kapasitet og robusthet. [...]

02.03.2015 | » Les mer

Nå skal sykehusene i Midt-Norge ta i bruk E-handel for fullt. På en leverandørsamling i Stjørdal 25. mars 2015 ble arbeidet presentert. [...]

26.03.2015 | » Les mer

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til avtalen med legemiddelfirmaet Roche om legemiddelet pertuzumab (Perjeta). Perjeta tas i bruk i norske sykehus. [...]

17.03.2015 | » Les mer

Hvert år utarbeider de fire regionale helseforetakene i fellesskap en rapport om forskning og innovasjon som bidrar til forbedret klinisk praksis. Oppdraget er gitt av HOD, og fellesrapporten er et viktig bidrag for å vise noen av nyvinningene i [...]

12.03.2015 | » Les mer

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt strategi for utdanning og kompetanseutvikling. Formålet er å yte befolkningen likeverdige helsetjenester med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte - nå og i fremtiden. [...]

12.03.2015 | » Les mer

 

Kalender Vis alle