Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag HF er et helseforetak som omfatter spesialisthelsetjenester innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykisk helsevern.

» Les mer

Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan som ble presentert av statsråd Bent Høie i dag, gir viktige føringer for sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. Sykehusplanen bygger på at vi fortsatt skal ha desentraliserte sykehustilbud, med [...]

20.11.2015 | » Les mer

Frykten for at Sykehuset Levangers store CT-maskin var skadet eller ødelagt etter fredagens vannlekkasje er nå ryddet av veien. Fagpersonell har lørdag gått over maskinen, testet og kjørt den i gang. Alt fungerte som normalt. [...]

07.11.2015 | » Les mer

Lekkasjen fredag kveld er stanset og det pågår registrering av skadeomfang og avfukting av berørte avdelinger. Alle vitale funksjoner er inntakt og akuttfunksjonene er ivaretatt. Sykehuset er i normal drift. [...]

07.11.2015 | » Les mer

Sykehuset Levanger ble fredag kveld rammet av vannlekkasje. Flere etasjer er berørt. Med hjelp fra brannvesen og egne mannskaper er nå lekkasjen under kontroll. [...]

06.11.2015 | » Les mer

Det var et høyt engasjement da tillitsvalgte som deltok på årets siste konsernsamling fikk mulighet til å si sin mening om hvilken retning strategi 2030 kan ta. [...]

27.11.2015 | » Les mer

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til å innføre kreftlegemidlene nivolumab (Opdivo) og pembrolizumab (Keytruda). [...]

26.11.2015 | » Les mer

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene har vedtatt tildeling av forskningsmidler for 2016. [...]

24.11.2015 | » Les mer

Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan som ble presentert av statsråd Bent Høie i dag, vil gi viktige føringer for sykehusene i Midt-Norge. Parallelt med den politiske behandlingen av planen, starter Helse Midt-Norge prosessen med å utvikle [...]

20.11.2015 | » Les mer

 

 

 

 

Temasider rehabilitering

Kalender Vis alle