Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

Årets første utgave av FreskMeldinga, internmagasinet for Helse Nord-Trøndelag, er nå ute i postkassene. Magasinet bringer små, store og aktuelle reportasje fra livet innenfor sykehusveggene og øvrige enheter innenfor helseforetaket. [...]

11.04.2014 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag har startet kampanjen «Grønt sykehus». Gjennom miljøprosjektet setter helseforetaket tydelige mål, og har ambisjoner om å bidra positivt til ytre miljø og klimaet. Alle ansatte er invitert og utfordret. Målet er å bli [...]

10.04.2014 | » Les mer

Sykehusene i Midt-Norge er i gang med et forprosjekt som skal vurdere mulighetene for å anskaffe en ny samlet pasientjournal-løsning i hele regionen. [...]

08.04.2014 | » Les mer

Arbeidsminister Robert Eriksson ba seg inn for å høre mer om arbeidsmiljøprosjektet "Lyden av helse", og fikk en koropplevelse med på kjøpet. [...]

07.04.2014 | » Les mer

Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument for Helse Midt-Norge RHF for 2013 foreligger nå. [...]

31.12.2012 | » Les mer

Influensaaktiviteten i Norge økte over hele landet før jul, og Folkehelseinstituttet antar at økningen vil fortsette etter nyttår. Det er ikke for sent å vaksinere seg, og alle i risikogruppene anbefales å ta sesonginfluensavaksinen. [...]

30.12.2012 | » Les mer

Helseforetakene i Midt-Norge får 50 millioner kroner ekstra i 2013. Pengene fordeles i tråd med finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge og kommer som en styrking av basisrammen. [...]

21.12.2012 | » Les mer

Til tross for betydelige innsats for å redusere deltidsandelen blant ansatte i helseforetakene i Midt-Norge de to siste årene, er resultatene begrenset. Vi har fortsatt behov for å ha dette høyt på dagsorden framover og fordelen er at vi nå har bedre [...]

20.12.2012 | » Les mer
Kalender Vis alle