Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

Den regionale rehabiliteringskonferansen samlet mange og interessante foredragsholdere. I samarbeid med Helse Midt-Norge streamet arrangøren todagerskonferansen. Flertallet av foredragene er nå samlet på Helse Nord-Trøndelags konferanseside. [...]

11.11.2014 | » Les mer

 Helse Nord-Trøndelag og MUNT (Meldingsutveksling i Nord-Trøndelag) inviterer til konferansen «Digital samhandling med pasienten i fokus».  Torsdag 4. desember settes tematikken på dagsorden. Stiklestad nasjonale kultursenter er arena for konferansen. [...]

04.11.2014 | » Les mer

En Boing 737 styrtet i dag ved Trondheim Lufthavn Værnes. I denne ulykken ble 18 skadde fraktet til Sykehuset Levanger, alle disse er under behandling og oppfølging. Noen av disse vil overføres til Sykehuset Namsos utover ettermiddagen for videre [...]

30.10.2014 | » Les mer

I flystyrten ved Trondheim Lufthavn Værnes er antallet involverte nå justert til 93. Av dette er 89 passasjerer og besetningen på 4 på Boing 737-maskinen. [...]

30.10.2014 | » Les mer

I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 er det nå inngått en avtale som skal bidra til forutsigbarhet i omstillingsarbeidet for Helse Møre og Romsdal. Prinsippene i avtalen legges til grunn når Helse Midt-Norge rullerer regionens langtidsplan og [...]

25.11.2014 | » Les mer

Styrene for Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF hadde onsdag kveld felles arbeidsmøte for å forberede prosessen for tomtevalg og behandling av idefaserapport for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Møtet var lukket, men presentasjonen som [...]

12.11.2014 | » Les mer

 

Kalender Vis alle