Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

En Boing 737 styrtet i dag ved Trondheim Lufthavn Værnes. I denne ulykken ble 18 skadde fraktet til Sykehuset Levanger, alle disse er under behandling og oppfølging. Noen av disse vil overføres til Sykehuset Namsos utover ettermiddagen for videre [...]

30.10.2014 | » Les mer

I flystyrten ved Trondheim Lufthavn Værnes er antallet involverte nå justert til 93. Av dette er 89 passasjerer og besetningen på 4 på Boing 737-maskinen. [...]

30.10.2014 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag ved Sykehuset Levanger er satt i katastrofeberedskap etter flystyrt ved Trondheim Lufthavn Værnes. AMK ble varslet om ulykken kl. 09.26. Det styrtede flyet hadde 96 passasjerer og en besetning på 4. [...]

30.10.2014 | » Les mer

Sykehuset Levanger er satt i katastrofeberedskap etter melding om flystyrt ved Trondheim Lufthavn Værnes. [...]

30.10.2014 | » Les mer

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 6. november er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet holdes i Namsos og onsdag 5. november er det felles seminar med styret for Helse Nord-Trøndelag HF på Sykehuset Namsos. [...]

30.10.2014 | » Les mer

Ola H. Strand er oppnevnt som ny styreleder for Helse Midt-Norge RHF. Paul Steinar Valle er ny nestleder og kommunalsjef i Ålesund kommune, Liv Stette er nytt styremedlem. Utnevnelsen skjedde i foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet torsdag 30. [...]

30.10.2014 | » Les mer

Fritt sykehusvalg kan redusere ventetiden for mange pasienter. ​I høst kjører Helsedirektoratet en annonsekampanje for å øke bruken av fritt sykehusvalg.   [...]

29.10.2014 | » Les mer

Helse Midt-Norge RHF tildeler nå en rekke nye avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner. Det er snakk om tilleggsavtaler knyttet til avtaler for om lag 1,2 milliarder kroner som Helse Sør-Øst RHF tildeler. Tilleggsavtalene for de øvrige [...]

24.10.2014 | » Les mer

 

Kalender Vis alle