Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag er et selvstendig foretak med en administrerende direktør som rapporterer til foretakets styre. Helse Nord-Trøndelag er en del av det regionale foretaket, Helse Midt-Norge RHF.

» Les mer

St. Olavs Hospital, som mottok en hardt skadet busspassasjer tirsdag, bekreftet kl. 14.50 at den mannlige sveitsiske pasienten døde av skadene han ble påført i bussulykken på Trones tirsdag. Dermed krevde ulykken fire menneskeliv. 12 av de 13 [...]

30.07.2014 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Namsos samarbeider nært med sveitsiske myndigheter, og vil i løpet av dagen avklare hvordan og når busspassasjerene vil bli transport hjem. 12 av 13 er ut fra en medisinfaglig vurdering klare for utskriving. Den siste [...]

30.07.2014 | » Les mer

Namsos Hospital is set in emergency alarm after bus accident on the E6 at Trones in Namsskogan, Norway Tuesday 29. August at 11:52. The hospitals were notified at. 11:55. The hospital has had emergency alarm after notification of the accident. [...]

30.07.2014 | » Les mer

Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Namsos vi sammen med sveitsiske myndigheter avklare i dag hvordan og når busspassasjerene vil bli transport hjem. 12 av 13 er ut fra en medisinfaglig vurdering klare for utskriving. [...]

30.07.2014 | » Les mer

Midt-Norge opplevde tirsdag en tragisk bussulykke på E6 ved Trones i Namsskogan. Totalt 17 personer var involvert i ulykken som krevde fire menneskeliv. Reisefølget besto av 16 sveitsiske og en tysk statsborger. En alvorlig skadet ble fløyet til St. [...]

30.07.2014 | » Les mer

Helse Midt-Norge RHF er nå i ferd med å inngå nye avtaler om pasienttransport i fem kommuner Møre og Romsdal for en periode på 3 år (+ ett år mulig forlengelse). Avtalene trer i kraft i løpet av første kvartal av 2015. [...]

30.07.2014 | » Les mer

​PST varslet torsdag om terrortrussel i Norge. Helse Midt-Norge har gått gjennom planverk, sikkerhet og personell- og ressurssituasjon. Helseforetakene følger situasjonen og vurderer tiltak fortløpende. Alle sykehus i regionen er i normal drift. [...]

25.07.2014 | » Les mer

Vi har spurt representanter i Regionalt brukerutvalg, RBU, i Helse Midt-Norge RHF om hva de brenner for og hvorfor de engasjerer seg i RBU. De er pasientenes talerør. [...]

17.07.2014 | » Les mer
Kalender Vis alle