Hopp til hovedinnhold

Helse Nord-Trøndelags visjon er "På lag med deg for din helse" Foto: Colourbox

Helse Nord-Trøndelag HF er et helseforetak som omfatter spesialisthelsetjenester innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykisk helsevern.

» Les mer

Nye krav til leverandørene skal sørge for enda bedre sykepleiervikarer i norske sykehus. Fra 1. oktober er det inngått nye rammeavtaler med vikarbyrå på leveranser til alle landets sykehus.  Rammeavtalene omfatter sykepleiere, spesialsykepleiere og [...]

28.09.2015 | » Les mer

Hvordan er det å leve med Multippel sklerose (MS), og hvordan kan du best mulig påvirke sykdommen? Sykehuset Namsos inviterer til kurs for pasienter og pårørende. [...]

25.09.2015 | » Les mer

Fra 1. september 2015 har Legevakta samme nummer over hele landet. Det sekssifrede nummeret er 116117. Når du ringer dette nummeret, kommer du til legevakta der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret fungerer både fra fasttelefon [...]

16.09.2015 | » Les mer

I forbindelse med Forskningsdagene samarbeider HUNT forskningssenter og Helse Nord-Trøndelag om et felles møte om mat og helse i et samfunnsperspektiv. [...]

14.09.2015 | » Les mer

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Utvalgets tilrådning skal legges fram innen 1. desember 2016. Stortinget kan dermed få seg forelagt et forslag i løpet [...]

02.10.2015 | » Les mer

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF den 8. okotber er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet holdes i Stjørdal og starter kl. 0830 den 8. oktober. [...]

01.10.2015 | » Les mer

Nye krav til leverandørene skal sørge for enda bedre sykepleiervikarer i norske sykehus. Fra 1. oktober er det inngått nye rammeavtaler med vikarbyrå på leveranser til alle landets sykehus.  Rammeavtalene omfatter sykepleiere, spesialsykepleiere og [...]

28.09.2015 | » Les mer

 

 

 

 

Temasider rehabilitering

Kalender Vis alle