Strategi og handlingsplan for forskning

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) etablerte en egen forskningsavdeling i 1999. Avdelingen har bred kontaktflate med et stort antall eksterne forskningsaktører, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Sist oppdatert 08.06.2022