Utlysning av interne forskningsmidler for 2024

For å stimulere til økt forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT), lyses det ut interne forskningsmidler (‘såkornmidler’) for bruk i 2024. Utlysningspotten er på ca. 3 millioner kroner. Søknadsfrist er 15.6 2023.

Publisert 05.05.2023

Utlysning av interne forskningsmidler for bruk i 2024. Foto: Colourbox.com

Foto: Colourbox.com


H​vem kan søke?
Utlysningen gjelder for fast ansatte med minimum 50% stilling i HNT. Ansatte som har mottatt forskningsmidler tidligere år, må kun​ne dokumentere at progresjon i prosjektet er i henhold til prosjektplanen før nye forskningsmidler kan tildeles.

Se fullstendig utlysning (pdf)