Tar i bruk VR-briller i trening av leger

Ved bruk av VR-briller skal leger under spesialisering (LIS-1) øve på det de kan møte i hverdagen på akuttmottaket. Målet er å heve kompetansen til legene, slik at de blir tryggere i rollen.

Publisert 14.10.2022
​De siste årene har sykehusene hatt som mål om å heve kompetansen i akuttmottakene ytterligere, dette gjelder også for Helse Nord-Trøndelag (HNT). I Helse Nord-Trøndelag har man jobbet med prosjektet «Fremragende akuttmottak». Målet har vært å opprettholde den gode pasienttilfredsheten, øke den faglige kvaliteten og bedre utnyttelsen av de samlede ressursene i helseforetaket. Etter å ha sett på utviklingsmulighetene for akuttmottakene ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, er en rekke tiltak iverksatt som følge av prosjektet. Noen er sluttført, andre er på oppløpssiden.  

LIS1-leger bruker mye tid i mottaket 

De sykeste pasientene skal tas imot av leger med erfaring og kompetanse, noe som gjerne fører til at de ferskeste legene under spesialisering kan bli med som «passive tilskuere». Det ligger naturligvis mye god trening i det å observere, men LIS1-legene får ikke direkte «egentrening».  

-Å raskt kunne identifisere tegn til alvorlige medisinske tilstander og iverksette nødvendige tiltak krever regelmessig trening, derfor er vi opptatt av å øve i akuttmottakene – gjerne med dukker eller markører. Men dette er ganske ressurskrevende da det krever egnede lokaler, veiledere, dukker eller markører, sier overlege Athanasios Xanthoulis (kalt Thanos) på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Levanger.  

Han legger til at det også er en begrensing på hvor mange som kan delta i slike øvelser i et travelt sykehus. 

Hever blikket med VR-briller 

Ved hjelp av virtuell virkelighet (VR-briller) skal LIS-1 legene nå få øve på å håndtere akutte situasjoner slik at de kan bli tryggere i sin rolle på akuttmottaket. Tre sett med VR-briller er kjøpt inn og nødvendig programvare er på plass. Disse kan benyttes når det passer den enkelte lege, og krever ikke faste tidspunkter for gjennomføring.  
Trening med VR-briller krever lite ressurser, ingen tilpassede lokaler og man unngår slitasje av annet utstyr (f.eks. dukker mm). På mange måter løser det altså noen av de utfordringene man har med tradisjonell simuleringstrening. 

Med VR-teknologi kan legene velge 2-3 kirurgiske og 2-3 medisinske scenarioer, som er definert av temaet bak prosjektet. Slik kan LIS1-legene jobbe for å perfeksjonere prestasjonen sin, man kan «prøve og feile» uten at dette går ut over pasienter.  

-Man blir helt oppslukt når man får VR-brillene på, det blir så levende. Etter at man er ferdig med å løse oppgaven man har valgt, får man en poengsum utfra hvordan oppgaven ble løst. I tillegg får man tilbakemelding på hva man løste godt og hva som kan forbedres, sier Thanos.  

Anerkjent leverandør 

​Programvaren som Helse Nord-Trøndelag nå tar i bruk er utviklet av Oxford Medical Simulation (OMS), og er basert på anerkjente internasjonale prinsipper. OMS er en anerkjent utvikler innen VR-simulering med en rekke tungtveiende samarbeidspartnere og kunder. Blant annet gjelder dette NHS-National Health System i Storbritannia, Mayo Clinic, John’s Hopkins, University of Oxford, for å nevne noen. 

Gjennom dette prosjektet ved Sykehuset Levanger ønsker man å få kartlagt om VR-simulering bidrar til å gjøre LIS1-legene tryggere i sin rolle som selvstendige behandlere, og om tiltaket kan videreføres som varig tiltak etter prosjektperioden. ​

-Dette var nytt og annerledes, men samtidig veldig interessant og spennende, sier Silje Heimland etter å ha prøvd vr-brillene.  
-Akuttmottaket inne i VR-brillene ser jo annerledes ut enn hva det gjør her, men du føler på en måte at du blir dratt inn i det, og det kjentes ganske virkelig ut da, sier Heimland. 

Se video fra legenes første test av utstyret 

 ​Andre bruker også VR 

Også akuttpsykiatrisk sengepost har brukt VR-briller som en del av kompetansehevingen av egne ansatte. Målet har vært å bli enda bedre til å håndtere vanskelige situasjoner, noe som styrker sikkerheten til både pasienter og ansatte. Klinikken fikk i sin tid innovasjonsmidler fra Innovasjonsklinikken og det ble spilt inn flere filmer der man må løse en situasjon, f.eks. er trusselsituasjon.  

Fakta: 

  • Klinikk for kirurgi har fått 200.000 kroner til prosjektet 
  • Pengene kommer fra midler satt av til til pasientsikkerhets- og kvalitetsprosjekter 
  • Tre stykk Meta Quest 2 VR-briller er kjøpt inn 
  • Programvaren er levert av Oxford Medical Simulation 
  • Prosjektet startet opp i slutten av september 2022   
  • Prosjektleder er Athanasios Xanthoulis (Thanos) i Klinikk for kirurgi, Sykehuset 
    Levanger