Statsråden besøkte Helse Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte i dag Helse Nord-Trøndelag (HNT) sin forskningsavdeling. Her fortalte hun om regjeringens visjon og mål for klinisk forskning.

Publisert 17.06.2022
Helse- og omsorgsministeren besøkte HNT. Foto.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (midten), konst. administrerende direktør Annamaria Forsmark (venstre) og forskningssjef Kjersti Grønning i Helse Nord-Trøndelag.
Det har blitt en tradisjon at forskningsavdelingen i HNT inviterer forskere, og andre som en interessert i forskning, til en årlig sommerlunsj.
Som alltid er det en faglig ramme knyttet til sommerlunsjen, og i år var hovedforedraget ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Statsråden foredro om regjeringens visjon og mål for klinisk forskning, og i sitt innlegg sa Kjerkol blant annet at regjeringen er opptatt av å ta forskning aktivt i bruk. Dette for å styrke tilbudene på lokalsykehusene rundt om i landet. 

-Vi har en målsetting om at antall kliniske studier skal dobles innen fem år og at andelen pasienter som deltar i kliniske studier skal øke med fem prosent. Da er det godt å høre at Helse Nord-Trøndelag tar sitt forskningsoppdrag på alvor, sier helse- og omsorgsminister Ingvil Kjerkol. 

Forskning er viktig – og lovpålagt!

Helse Nord-Trøndelag sin forskningsavdeling ble etablert tilbake i 1999. Forskning er et av helseforetakets fire lovpålagte oppgaver. Forskningsavdelingen har bred kontaktflate med et stort antall regionale, nasjonale og internasjonale forskningsaktører. 

-Sykehusene har et hovedansvar for den pasientrettede kliniske forskningen. Vi har et krav og ønske om at klinisk forskning skal være en integrert del i all klinisk praksis og pasientbehandling, sier konstituert administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag Annamaria Forsmark.  

Hun får støtte fra forskningssjef Kjersti Grønning i samme foretak.

-Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, men også understøtte kvaliteten i de tjenestene som helseforetaket tilbyr pasientene, sier Grønning.

Selv om HNT samlet sett bruker noe mindre ressurser på forskning sammenlignet med andre helseforetak, er likevel forskningsproduksjonen høy - spesielt om man tar utgangspunkt i størrelsen på helseforetaket.

HNT har godt samarbeid og nærhet til HUNT forskningssenter (NTNU). Omtrent en tredjedel av forskningen som foregår i HNT er basert på analyser av data som dels er samlet inn i HUNT, og dels egne pasient- og registerdata i helseforetaket. 

​Fakta om forskningen ved Helse Nord-Trøndelag 

I løpet av det siste halvannet året er 104 forskningsprosjektet godkjent
I 2021 ble det publisert 92 vitenskapelige artikler 
I 2021 ble seks doktorgrader godkjent
Det pågår nå 26 kliniske studier der HNT er med
HNT har tre forskere med professorkompetanse, ca. 50 doktorgrader og til enhver 
        tid 10-15 stipendiater ​