Ny e-læring: Grunnkurs spiseforstyrrelse

Et introduksjonskurs (e-læring) for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Publisert 07.07.2022
Sukkerbiter Colourbox

Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan forstå og behandle pasienter med spiseforstyrrelser, og har som mål å bidra til helhetlige og individuelt tilpassede pasientforløp.

Kurset er delt inn i åtte tema:

  • Hva er spiseforstyrrelser?
  • Utredning, diagnoser og forekomst
  • Risikofaktorer og årsaksforhold
  • Psykiske, somatiske og sosiale konsekvenser
  • Å etablere et samarbeid
  • Behandling
  • Samhandling
  • Å bli frisk

Følg kurset på Læringsportalen