Med Digipost kan du motta innkallingsbrev digitalt

Helse Nord-Trøndelag har tatt i bruk digital løsning for utsending av innkallingsbrev. Nærmere halvparten av sykehusenes pasienter har opprettet Digipost-konto og mottar nå sine innkallinger direkte i sin digitale postkasse.

Publisert 14.07.2022
Et par kvinner som sitter ved et skrivebord med en datamaskin
HNTs ansvarlige for innføringen av digipostløsningen, Maria Sundet Aunet (t.v.) og Kine Mortensen anbefaler pasientene å ta i bruk Digipost-løsningen.

​​Snart benytter halvpartene av sykehusenes pasienter seg av Digipost og mottak av digitale innkallingsbrev. Med få unntak har alle klinikker og enheter tatt i bruk Digipost-løsningen i HNT.

Siden høsten 2020 har Helse Midt-Norge arbeidet med å ta i bruk løsningen som erstatter papirpost til pasientene. I Helse Nord-Trøndelag har Seksjon drift og enheten Pasientdokumentasjon gjennomført forarbeider, implementering og opplæring av alle som arbeider med innkallingsbrev til pasientene.

EPJ-rådgiverne Kine Mortensen og Maria Aune Sundet har hatt ansvar for innføringen og opplæring, og kan fortelle at nærmere halvparten av pasientene har tatt i bruk Digipost.
 
- Pr. juli viser statistikken at noe over 42 prosent av de som mottar brev fra HNT og sykehusene har registrert seg som Digipost-brukere. Dermed mottar de innkallingsbrev digitalt i stedet for ordinært brev i sin postkasse. I den nye løsningen er personlige opplysninger kryptert, sier Kine Mortensen.

Løsningen er satt opp slik at dersom mottaker ikke har åpnet sitt digitale brev innen 48 timer mottar de en påminnelse. Er ikke brevet åpnet innen 73 timer blir brevet fra HNT skrevet ut og sendt som ordinært brev til privatadressen.

Mottakere av innkallingsbrev som ikke har opprettet Digipostkonto får brev pr. post på vanlig måte.

For helseforetaket innebærer innføringen reduserte kostnader, mens det for mottakere gis nye og forbedrete løsninger. Blant annet vil innbyggere med Digipost kunne lese brev og innkallinger uavhengig av om de er på sin hjemmeadresse eller ikke.

Digipost benytter seg av BankID, dermed er sikkerheten ivaretatt på en god måte.

Faktura på egenandel har vært sendt via løsningen en lengre periode.