Legestudentene velger NTNU Link

Etter å ha gjennomført to år av medisinstudiet ved NTNU i Trondheim, kan studentene fortsette i et desentralisert studieløp ved Sykehuset Levanger og Namsos. NTNU Link er nå det mest populære legestudiet i landet, målt etter antall søkere per studieplass.

Publisert 07.07.2022
Sist oppdatert 08.07.2022
NTNU Link er en nytt og spennende studieløp ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU. Etter at studentene har gjennomført to år av medisinstudiet ved NTNU i Trondheim, kan inntil 16 studenter velge et desentralisert studieløp. 

Link står for «langsgående integrert klinisk tjeneste». I stedet for at studentene møter pasienter og undervises i kortvarige blokker fag for fag gjennom semesteret, møter studentene pasienter, undervisere og fagene langsgående og integrert gjennom hele semesteret.
Tre legestundenter ved LINK studiet samme med sin koorinator

Fra venstre: Ingrid Hafskjold fra Snåsa og Ragnhild Dypvik fra Steinkjer er begge nettopp ferdig med femte året, mens Marina Wiggen fra Snåsa nettopp har fullført tredje året. Alle har fått seg sommerjobb i HNT, noe Børge Lillebo som er koordinator for NTNU-Link er veldig fornøyd med.

-Gjennom Link får studentene jevnlige drypp med teori og gruppearbeid fra alle fagene i semesteret hele semesteret gjennom, og de møter jevnlig pasienter. Dette gir studentene mulighet til å modnes i alle fag over lengre tid, og relasjonen mellom student og underviser blir mer langvarig. Dessuten nyter læringen godt av at fagene kan bygge på hverandres undervisning med økende vanskegrad og kompleksitet utover semesteret, sier Børge Lillebo koordinator for NTNU Link. 

Hvordan opplever legestudentene dette?
-Det er nok noe mer strevsomt for studentene i starten av semesteret, men det gir stor grad av mestring på slutten, og det er vist at en slik måte å lære på gir mer varig læring. Det er rett og slett vanskeligere å glemme det man har lært, sier Lillebo.

Base i Levanger

Link har sin hovedbase ved Sykehuset Levanger. Link-studentene har de samme læringsmål og eksamener som andre legestudenter, men undervisningen i Link er organisert annerledes og er i mye større grad studentaktiviserende i form av pasientmøter i sykehus, allmennpraksis og helsehus, teoriundervisning i form av omvendt klasserom-pedagogikk og gruppearbeid med allmennleger som veiledere. Her lærer studentene ved å være en aktiv part i diagnostikk og behandling av pasientene sammen med leger og annet helsepersonell.

Studiet ble etablert i 2018 og har nå blitt landets tredje mest populære studie - og faktisk det mest populære legestudiet i landet, målt etter antall førstevalgsøkere per studieplass. Det viser tallene fra Samordna opptak.​ 

Plassene fylles opp

​Mandag 15. august starter nye Link-studenter opp, da med seks studenter. Fra og med høsten 2024 er derimot alle 16 studieplassene fylt. I år var det nemlig mulig å søke NTNU Link Levanger via Samordna opptak. Tidligere har det kun vært internrekruttering.

- Vi har slitt med å fylle opp antall plasser til nå. Det tror vi skyldes at studieløpet er litt ukjent for de som søker medisin ved NTNU, og at de studentene vi tidligere har rekruttert allerede har etablert seg i Trondheim. Høstens kull er ekstra lite, noe vi tror skyldes koronaen. Derfor er det veldig gledelig å se at interessen på Samordna Opptak er stor og at vi fra 2024 trolig har fylt alle plassene. Vi er veldig glad for at så mange søker seg til Link- studiet, sier Lillebo. 
Foto av Marina Wiggen som  går LINK studiet

-Jeg kan absolutt anbefale LINK-studiet. Du får møte pasienter og du får mer erfaring som du kan bygge kunnskapen din på. Jeg er strålende fornøyd med læringsmetodikken, sier Marina Wiggen fra Snåsa. I sommer skal hun jobbe på dialysen ved Sykehuset Levanger.

Viktig også for rekrutteringen

Et av målene med Link er at studentene skal trives så godt i regionen at de velger å bli her også etter studietiden. Så langt er tilbakemeldingene fra de som har gått her vært strålende. Det første kullet ble uteksaminert nå, men tre andre kull er underveis og det femte kullet starter nå til høsten.

​Sykehusdirektør Annamaria Forsmark er både stolt og glad over å kunne huse landets mest populære legestudium.

– NTNU–link er svært viktig og utrolig bra for Helse Nord-Trøndelag. Legestudentene får et veldig godt tilbud her på Levanger, og vi har engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere som deltar i organisering av studiet og i selve undervisningen, sier sykehusdirektør Annamaria Forsmark. 

– Derfor er dette også et meget viktig rekrutteringstiltak. Vi vil ta så godt vare på studentene at de får lyst til å komme tilbake for å jobbe sammen med oss. Derfor har vi fokus på dette, sier Forsmark.

Mye har skjedd på hundre år

​Dagens legestudenter utdannes mer eller mindre etter en modell som ble etablert for 100 år siden. I samme periode har medisin som fag og helsevesenet utviklet seg svært mye. NTNU Link er pedagogisk nybrottsarbeid i norsk sammenheng, men internasjonalt har slike studieløp eksistert i 30-40 år allerede. Storparten av undervisningen i NTNU Link foregår på sykehuset i Levanger og Namsos, i kommunehelsetjenesten i de samme kommunene, Campus Røstad (Nord universitet), Campus Øya (NTNU) og St. Olavs hospital. 

Fakta om NTNU Link

​• Etablert av NTNU i 2018 
Åtte studenter ble tatt opp første år 
I alt 49 studenter er tatt opp siden oppstarten i 2018
Mandag 15. aug starter nye Link-studenter opp
Fra og med høsten 2024 vil alle 16 studieplassene fylles