Avvikler adgangskontroll, innfører fast besøkstid

Sykehusene i Helse Nord-Trøndelag avvikler adgangskontrollen som har vært knyttet til koronapandemien fra og med mandag 20. juni. I tillegg innføres det fast besøkstid i de somatiske avdelingene. Helseforetaket ber fortsatt om at publikum legger vekt på smittevern, med god håndhygiene og bruk av munnbind når det oppstår symptomer på luftveisinfeksjoner.

Publisert 17.06.2022
En stor fisk i et bur
Helse Nord-Trøndelag avvikler adgangskontrollen ved sykehusene fra 20. juni og innfører fast besøkstid til inneliggende pasienter i somatikken.

- Helse Nord-Trøndelag har gradvis endret sine smitteverntiltak i takt med endringer i smitteutviklingen nasjonalt og lokalt. Beredskapsnivået ble nedjustert til normalt nivå (hvit beredskap) fra 20. april i år. Nå tar vi ytterligere et skritt i retning av en normalsituasjon og avvikler adgangskontrollen i sykehusene fra og med mandag 20. juni, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

I tillegg viser erfaringer fra pandemien at det er ønskelig med fast besøkstid. Både for pasientene og ansatte er det gunstig å ha forutsigbare regler for besøk til inneliggende. Fra kommende uke innføres det derfor fast besøkstid i de somatiske klinikkene mellom kl. 17 og 19 alle ukedager.

Disse endringene innføres nå ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos;

  • ​​​Fra og med mandag 20. juni avvikler Helse Nord-Trøndelag adgangskontrollen på sykehusene. Det innebærer at pasienter og andre som har ærend på sykehusene ikke må vise til at de har en avtale ved sykehuset. I stedet vil mannskaper bistå med veiledning og bistand i forhold til innsjekking og informasjon om hvor i sykehuset de skal møte opp. Pasientvertene vil være til stede i hovedinngangene og resepsjonsområdet, og vil bistå de som trenger hjelp til å finne fram med mer.
  • I kjølvannet av pandemien har klinikkene drøftet videre praksis når det gjelder besøk til inneliggende. Fra og med 20. juni innføres fast besøkstid mellom klokken 17 og 19 alle ukedager i de somatiske avdelingene.
  • Psykiatrien innfører ikke fast besøkstid.
  • Pårørende og andre som har behov for besøk utenfor ordinær fast besøkstid bes ta direkte kontakt med den aktuelle avdeling for å avtale besøk. Sykehusenes ansatte vil legge til rette når det er behov for å annen besøkstid for barn, ungdom og alvorlig syke inneliggende pasienter.
  • Føde/barsel-avdelingene i Helse Nord-Trøndelag viderefører ordningen med at bare forelder og søsken til nyfødte kan besøke mor og barn. Dette er et tiltak for å gi inneliggende mødre nødvendig ro i etterkant av fødselen. Det er også fast besøkstid i Føde/barsel–avdelingene - kl. 17-19 alle ukedager.

Helse Nord-Trøndelag ber pasienter og andre som har ærend på sykehusene fortsatt legger vekt på ordinært smittevern med god håndhygiene og ta hensyn dersom personer har symptomer på luftveisinfeksjoner.

- Vår erfaring fra pandemiperioden er at Nordtrønderne er dyktige til å følge smittevernregler generelt og spesielt på sykehusene våre. Vi er takknemlig for at pasienter, pårørende og andre raskt har tilpasset seg nødvendige tiltak på en god måte. Sammen har publikum og våre ansatte i stor grad greid å unngå ukontrollert smitte inn i sykehusene. Det er vi veldig fornøyd med, og ber folk flest fortsatt ha fokus på at koronasmitte fortsatt er blant oss - og at situasjonen utover sommeren kan endres. Helseforetaket følger utviklingen nøye, og vil løpende vurdere om det vil bli nødvendig å endre nivået på smitteverntiltakene, sier Svein H. Karlsen.

​​