Annamaria Forsmark er ny direktør i Helse Nord-Trøndelag

Styret i Helse Nord-Trøndelag har i dag ansatt Annamaria Forsmark (45) som administrerende direktør i helseforetaket. Forsmark har vært konstituert i stillingen siden mars 2022.

Publisert 24.06.2022

Annamaria til face.jpg

Annamaria Forsmark kjenner Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) godt fra før, etter å ha jobbet i foretaket siden 2018. Hun er utdannet lege, med spesialitet i anestesiologi og intensivmedisin. 

Hun har ledererfaring etter å ha vært både avdelingsoverlege for anestesiavdelingen og senere klinikkleder for kirurgisk klinikk ved Sykehuset Levanger. Forsmark gjennomførte Helsedepartementets topplederpro​gram i 2021. Hun tiltrer stillingen som administrerende direktør i HNT med umiddelbar virkning.

Flere gode kandidater

I alt åtte søkere meldte sin interesse til stillingen som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag. Blant søkerne var det flere godt kvalifiserte kandidater. Fire kandidater har vært gjennom intervju og blitt vurdert av ansettelsesutvalget. Fredag la ansettelsesutvalget fram sin innstilling om å tilby stillingen til Annamaria Forsmark, noe et samlet styre sluttet seg til.

-Det er gledelig at det har vært stor interesse for denne viktige stillingen og at flere godt kvalifiserte kandidater meldte seg. Vi er svært glad for at Annamaria Forsmark har takket ja til å tiltre som administrerende direktør, sier styreleder Gerd Janne Kristoffersen i Helse Nord-Trøndelag HF.

Helse Nord-Trøndelag er under omstilling. Kostnadene og tilbudet må tilpasses de økonomiske rammene som helseforetaket rår over. Samtidig skal foretaket innføre nye kjernesystem, som Helseplattformen.

-Med sin analytiske tilnærming og inkluderende stil, kombinert med handlekraft, har Annamaria vist at hun har de ferdighetene og kvalitetene som foretaket nå har behov for, sier Gerd Janne Kristoffersen.

Har brukt tiden godt

Tidlig i mars fikk Forsmak en henvendelse fra daværende styreleder i Helse Nord-Trøndelag om å midlertidig ta over jobben som administrerende direktør. Etter å ha rådført seg med både mann og barn, bestemte hun seg for å tiltre som konstituert direktør. Og nå, tre måneder senere, går hun altså permanent løs på oppgaven.

-Jeg er takknemlig for den tilliten jeg er vist, og jeg gleder med stort til oppgavene som venter. Vi har store og dels krevende oppgaver foran oss, men vi skal fortsatt levere gode og trygge tjenester til innbyggerne. Samtidig må vi klare å tilpasse aktiviteten vår til den økonomiske rammen vi har, sier administrerende direktør Annamaria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag.

Hva er det som motiver deg til denne jobben?
-Jeg ser det er mulig å nå våre overordnede mål. Vi har engasjerte og høyt kompetente medarbeidere som ønsker å bidra, og gjennom enda tettere samarbeid i klinikkene og avdelingene og mellom de ulike profesjonene skal vi sammen løse utfordringene vi står i. Jeg ser frem til spennende, men krevende oppgaver, sier Forsmark.
​​

Om Annamaria Forsmark

·         Utdannet lege fra Universitetet i Debrecen, Ungarn

·         Født i Ungarn, kom til Norge i 2002

·         Gjennomførte sin turnustjeneste ved Sykehuset på Tynset

·         St. Olavs hospital i perioden 2003 til 2018,

·         Spesialist i anestesiologi og intensivmedisin

·         Avdelingsoverlege anestesiavdelingen, Sykehuset Levanger 2018-2020

·         Klinikkleder for Klinikk i kirurgi, Sykehuset Levanger i periode 2020-2022

·         Gjennomførte nasjonalt helsetopplederprogram i 2021

·         Konstituert som adm. direktør i HNT, mars 2022

·         Tiltrer som administrerende direktør i HNT, juni 2022​