Undersøker om spesiell diett kan lindre lipødem

Smerter og ubehag gir redusert livskvalitet for mange pasienter med lipødem. Nå vil forsker og klinisk ernæringsfysiolog Siren Nymo finne ut om en helt spesiell diett kan lindre plagene.

Publisert 17.07.2023
Siren Nymo smiler og ser i kamera. Foto

Siren Nymo har i studien fått med seg eksperter fra både København, Nashville, Oslo og Trondheim. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Lipødem kjennetegnes av en disproporsjonal fettansamling i sete, lår, legger og eventuelt armer. Det kan gi både smerter, sårhet og økt væskedannelse i de berørte områdene.
 
– Lipødem rammer hovedsakelig kvinner, og forverres ofte av fedme. Det finnes per i dag ingen ikke-invasive behandlingsalternativer, og heller ingen nasjonale retningslinjer for behandling eller oppfølging, sier forsker og klinisk ernæringsfysiolog i Helse Nord-Trøndelag, Siren Nymo. 
 
Gjennom en ny, klinisk studie ønsker hun derfor å undersøke om en helt spesiell diett kan føre til redusert smerte og økt livskvalitet for pasientgruppen.
 
Dietten det er snakk om er en ketogen diett, som betyr at maten inneholder mye fett og lite karbohydrater. Kroppen vil da gå inn i en tilstand som heter ketose, hvor den i stedet for karbohydrater vil bryte ned fett som energikilde.
 
– Ketogene dietter har blitt foreslått tidligere som et behandlingsalternativ, sier Nymo.
 
– Men det er mangel på forskning som undersøker effekten av det.
 

Vekttap i seg selv kan lindre smerte

 
Nymo sier det først og fremst er effekten på smerte som vil bli undersøkt med bruken av en ketogen diett, i tillegg til eventuelle effekter på livskvalitet og kroppssammensetning.
 
Gjennom et tidligere pilotprosjekt har Nymo sett at en ketogen diett hadde en smertelindrende effekt på lipødem, og hindrer progresjonen av tilstanden.
 
– Det som var ekstra interessant var at noen av funnene også ga indikasjoner på at den metabolske tilstanden av ketose i seg selv kunne ha en effekt på disse plagene, sier Nymo, som dermed startet opp den nye kliniske studien for å finne ut om dette kunne stemme.
 
Den nye, kliniske studien vil være en randomisert kontrollstudie hvor om lag 100 deltakere deles inn i to grupper gjennom loddtrekning. Den ene gruppen vil få en ketogen diett. Den andre vil få en ikke-ketogen diett. 

Alle deltakere må ha fått diagnostisert lipødem, ha smerter som følge av tilstanden og fedme.
 
– Med en slik studie kan vi finne ut om tilstanden av ketose i seg selv har en lindrende effekt, sier Nymo, som forteller at dette vil bli den første randomiserte diettintervensjons-studien i verden på pasienter med lipødem.

I tillegg til denne hovedproblemstillingen vil Nymo og kollegene også se om ketose kan gi en større reduksjon i fettmasse.

– Dette gjelder spesielt for underhudsfettet. Derfor skal vi sammen med Avdeling for bildediagnostikk se på MR-bilder av pasientene, for å finne ut hva som skjer med fettvevet og væskedannelsen hos deltakerne, sier hun, og forteller at dette er finansiert av forskningsmidler internt i Helse Nord-Trøndelag.

En pasient ligger klar for å få gjennomført en MR. Helsepersonell jobber med maskinen. Foto

Pasienter som deltar i Nymos studie skal også gjennomgå en MR-undersøkelse for å se potensielle effekter av ketose på fettvev og væskedannelse. Foto: Privat

Prosjektet vil starte for fullt i august, med en stor gruppe samarbeidspartnere fra blant annet Københavns Universitet, Vanderbilt University i USA, Universitetet i Oslo og St. Olavs hospital.
 
– Her har vi med oss eksperter innen både appetitt, bildediagnostikk og lipider. Fedmepoliklinikkene i regionen er også partnere, sier Nymo.
 

– En underdiagnostisert tilstand

 
Nymo sier lipødem ofte blir feildiagnostisert som generell fedme, men også underdiagnostisert fordi tilstanden er lite kjent.   
 
– Lipødem kan forekomme uten fedme, men 60 prosent av personer med lipødem har også fedme. Fedme kan også bidra til progresjon av sykdommen, sier hun.  
 
– Derfor må man lete etter spissere behandlingsalternativer, og ikke tenke at alle med fedme skal behandles likt.   
 
I Nasjonal handlingsplan for kliniske studier I perioden 2021 – 2025 har regjeringen et uttalt mål om å i planperioden doble antall kliniske studier som rekrutterer pasienter i spesialisthelsetjenesten.
 
Dette forutsetter en årlig vekst i antall studier på om lag 15 prosent.
 
Nymo sier hun er glad for å kunne starte opp en klinisk studie i Helse Nord-Trøndelag, som også tar forskningen enda nærmere pasientene.
 
– Jeg tenker det er viktig å rette mer oppmerksomhet mot klinisk forskning, som gir pasientene mulighet til å prøve nye behandlingsmetoder som enda ikke er tilgjengelig i den ordinære helsetjenesten, sier hun.
 
– Gjennom denne studien får pasientene mulighet til å teste en helt ny behandlingsmetode, som potensielt kan gi dem en bedre livskvalitet.
 

Glad for prisutdeling innen feltet

 
At det forskes mye innen fedmefeltet i regionen er også noe Nymo er svært glad for. Da Helse Midt-Norge i år delte ut sine årlige priser for fremragende forskning, var hun svært glad for å se at forsker ved St. Olavs hospital, Catia Martins, vant prisen for beste artikkel.
 
I likhet med Nymo, er nemlig Martins også forsker innen fedmefeltet, og hadde Nymos PhD-prosjekt som en stor del av bakgrunnen for artikkelen.
 
Martins har sett på faktorer som kan gjøre det enklere for folk å holde vekten nede, som også vil kunne være viktige funn for pasienter med lipødem.
 
– Jeg ble veldig glad da en av disse viktige prisene gikk til fedmeforskning, sier hun. 
 
– Dette er en heder til alle kliniske studier som gjøres i vår region, og som viser nytten av ressursene og pasientenes innsats i prosjektene. Det er til stor inspirasjon og bekreftelse for fagmiljøet.

Medarbeidere i Nymos prosjekt undersøker blodprøver. Foto

Medarbeidere i Nymos forskningsprosjekt analyserer blodprøver fra deltakerne. Foto: Privat

Les mer om studien på helsenorge.no: Effekt av ketose på lipødem​