Sykehusene ber publikum vurdere om besøk er påkrevet

Regjeringens innførte tiltak for å begrense smitteutviklingen fører også til at Helse Nord-Trøndelag justerer noen av sine smitteverntiltak. I likhet med de nasjonale påleggene innføres sykehusenes tiltak fra og med i dag 15. desember. For publikum innebærer det strengere adgangskontroll, restriksjoner når det gjelder besøk til inneliggende og gjeninnføring av koronaspørsmål (pretriage) til pasienter som kalles inn til time.

Publisert 15.12.2021

​​​​​

Helse Nord-Trøndelag sin fagsjef, Svenn Morten Iversen.
Fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse Nord-Trøndelag. Foto: HNT

- Vi gjeninnførte adgangskontroll 22. november og har gjennom det gjort tiltak for å begrense smitte inn i sykehusene. Nå når både Delta- og Omikron-varianten ser ut til å spre seg raskere og antall smittede øker kraftig, må vi stramme ytterligere til. Det innebærer at alle som blir innkalt til time på forhånd må besvare noen koronaspørsmål (såkalt pretriage) før de oppsøker sykehusene. Har du ikke innkalling eller avtale med en av våre avdelinger, slipper du ikke inn. Publikum som ikke har nødvendig ærend hos oss bes unnlate å oppsøke sykehusene, sier fagsjef Svenn Morten Iversen.

Nye besøksregler

​I tillegg endrer Helse Nord-Trøndelag besøksreglene. Den siste tiden har besøk blitt begrenset til tidsrommet mellom 17 og 20 (somatiske avdelinger), men på grunn av stor pågang i dette tidsrommet må besøk avtales med sengepostene slik at mange besøkende ikke kommer samtidig.


- Spesielt ved Sykehuset Levanger har vi opplevd for mange besøkende i sykehuset samtidig. Dette må vi unngå, og innfører umiddelbart nye restriksjoner. Det innebærer at alt besøk må og skal avtales på forhånd med den aktuelle avdeling. Maksimalt tre personer (inklusiv evnt. ledsager) kan besøke inneliggende pasient samtidig. Avdelingene avklarer direkte på forhånd når det passer best å gjennomføre besøk, sier fagsjefen.


Mulig å avtale spesielle løsninger

Sykehusene vil strekke seg langt for å arrangere nødvendige besøk, både når det gjelder antall og tidspunkt, når det gjelder nødvendig besøk til alvorlige syke og døende pasienter. Når det gjelder besøk til barselavdeling vil bare partner til den som har født ha mulighet til å gjennomføre besøk. Søsken og andre kan ikke gjennomføre besøk.

- Vi oppfordrer publikum til å vurdere nøye om det er nødvendig å gjennomføre besøk. Dette gjelder spesielt til pasienter som bare er innlagt i en kort periode. Hver enkelt avdeling vil strekke seg langt for å tilpasse pårørende sine behov, men vi ber altså om at publikum respekterer at sykehusene er presset på kapasitet, sier Svenn Morten Iversen.
De nye restriktive tiltakene bygger i tillegg på behov for å begrense sosiale kontakter, ansamling av personer innendørs og gjennom minst mulig personkontakt bidra til å begrense smitteutviklingen.

Munnbindpåbud​

- Det er svært viktig at alle som oppsøker sykehusene benytter munnbind. Vi følger de nasjonale påleggene og munnbindpåbud er et av de viktigste tiltakene. Også vårt helsepersonell er pålagt å benytte munnbind i fellesarealer og når 1-metersregelen ikke kan overholdes. Det finnes unntak, men generelt skal munnbind alltid tas med og benyttes når publikum skal på våre sykehus, understreker HNTs sin fagsjef.