Styrker helseforetaket med ny internasjonal spesialistutdanning

Overlege i mikrobiologi, Kyriakos Zaragkoulias, er tildelt EUCIC Infection Prevention and Control Certificate. Den vil han bruke i Helse Nord-Trøndelag, for å bidra i kampen mot helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI).

Publisert 20.08.2021

Zaragkoulias er tildelt sertifikatet etter å ha fullført og bestått et to år langt europeisk treningsprogram.

Programmet er organisert i regi av European Committee on Infection Controll (EUCIC) og European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease (ESCMID), og arrangert i ulike europeiske utdanningssentre og universitetssyke

s.

Zaragkoulias var del av programmets aller førs​te kull fra 2018-2020, som førte til 28 nye spesialister i infeksjonskontroll i Europa.

Kyriakos Zaragkoulias. Foto

Kyriakos Zaragkoulias. Foto: HNT

– Infeksjonskontrollprogrammet retter seg mot å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI), sier Zaragkoulias.

– Dette er infeksjoner som oppstår hos pasienter under eller etter – og som resultat av – opphold på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og som fører til betydelig sykelighet og dødelighet.

Blant de vanligste typene HAI er urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og infeksjon i blodbanen.

– Forebygging av slike infeksjoner krever lokal utarbeidelse, implementering og overvåkning av ulike tiltak. Dette kan være tiltak knyttet til for eksempel håndhygiene, isolering av pasienter og HAI-overvåking, sier Zaragkoulias.

Overlegen sier det i Europa de siste årene er rettet et stadig sterkere søkelys mot forebygging av HAI. EU har derfor satset på å fremme forebyggingsstrategier mellom sine medlemsland.

Som del av denne satsingen lanserte ESCMID (European Society of Clinical Microbiology) en ny Europeisk Komité for Infeksjonskontroll (EUCIC) i 2014.

Den fikk i oppgave å utvikle et bredt anerkjent vitnemål for fagfolk, som kan bidra med infeksjonskontroll i helseinstitusjoner.

I 2018 ble dette en realitet, gjennom det nye utdanningsprogrammet hvor Zaragkoulias selv var blant deltakerne.

Zaragkoulias sier han har hatt et tett og godt samarbeid om smittevern med dyktige og engasjerte fagfolk både i Helse Nord-Trøndelag og på regionalt nivå.

– Dette er et utrolig krevende fagfelt både kapasitets- og kunnskapsmessig, og jeg ønsker derfor å bidra etter beste evne, sier han.

– Gjennom stillingen min som overlege i mikrobiologi har jeg bestandig vært fokusert på pasientsikkerhet ved å sikre at laboratoriet tilbyr god diagnostikk som tilfredsstiller gjeldende faglige retningslinjer, sier Zaragkoulias.

Han forteller videre at helsepersonell tradisjonelt sett står overfor en rekke utfordringer i arbeidet med tverrfaglige problematikker.

– Forebygging av sykehusinfeksjoner som en del av pasientsikkerheten er intet unntak.

– Jeg håper både å kunne dele og motta ny kunnskap, og i godt samarbeid med dyktige fagfolk i HNT bidra til at pasienter får og opplever en trygg og god helsetjeneste.

Du kan lese mer om EUCIC Infection Prevention and Control Certificate på nettsiden til ESCMID