Kurs og opplæring for pasienter og pårørende i Midt-Norge

Her finner du oversikt over kurs og opplæring for pasienter og pårørende ved de tre helseforetakene i Midt Norge og i kommunene.

Sist oppdatert 12.06.2023