Fagkurs

Fokusdag for KAT-S

Videreutvikling innen KAT-S, forståelse og utøvelse - en fokusdag for deg som har gjennomført KAT-S-programmet.

20.
mars
2024
  1. 20. mar. 2024, 09:15 - 15:45
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 20. mar. 2024, 09:15 - 15:45

Type arrangement

Fagdag

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 07. feb. 2024
Påmelding

Om kurset

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser har gleden av å invitere til fokusdag med Asle Halvorsen. Han er utdannet psykolog og arbeider ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser i Helse Vest. Halvorsen er blant landets fremste eksperter på kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser, og har mottatt personlig veiledning fra professor Fairburn (University of Oxford) og Dalle Grave (Villa Garda i Italia) i en årrekke. Selv veileder han behandlere i KAT-S både i Helse Vest og Helse Nord. Han er en hyppig brukt foreleser på spiseforstyrrelser, særlig knyttet til KAT-S.

Dagen vil omhandle nødvendig suksessfaktor knyttet til optimal effekt av behandlingen. Asle disponerer dagen selv, og vili levendegjøre punktene i programmet med eksempler fra klinikken.

Vi ønsker deg velkommen til fokusdagen, og håper dette vil bli en årlig tradisjon som kan bidra til å holde både fokus og engasjement for metoden oppe. 

Målgruppe

Behandlere som har gjennomført KAT-S-programmet.

Konferanseavgift

Egenandel på 1200 kroner.

Program

08:45 - 09:15

Kaffe og registrering

09:15 - 10:00

Hvordan er CBT-E terapeuten?

10:15 - 11:00

Terapeutisk holdning

11:15 - 12:00

Hvordan engasjere pasienten?

12:15 - 13:00

Hvordan hjelper man pasienten til å være sin egen terapeut som aktivt gjennom en psykologisk behandling skal løse spiseproblemet?

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:45

Hvordan unngå som terapeut å være dirigerende, men samtidig aktiv?

15:00 - 15:45

Hvordan hjelpe pasienter som er offer for en alvorlig lidelse, ikke å bli i offerrollen, men aktivt jobbe for å løse problemene sine?

Kontakt