Medisinsk bibliotek

Fagbibliotekaren kan finne bøker og fulltekst-artikler til deg, og hjelper gjerne til med å søke etter litteratur, bruke EndNote eller andre elektroniske ressurser.

En åpen bok med åpne sider

Søk etter bøker

Medisinsk bibliotek i Helse Nord-Trøndelag gir deg tilgang til mange elektroniske tidsskrift. For å lese artikler må du være pålogget HNT-nettet. Søk opp artikkeltittel i Google Scholar eller google tidsskriftet. Du kan bestille artikler det ikke er tilgang til. Send i så fall en epost til medisinsk.bibliotek@hnt.no​


MEDISINSK SØKEMOTOR OG DATABASE
www.clinicalkey.com

ClinicalKey er en medisinsk elektronisk ressurs tilgjengelig for alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag.

ClinicalKey tilbyr:

  • Over 1000 oppslagsverk (feks. anatomiske atlas, manualer og håndbøker)
  • Over 600 medisinske og kirurgiske tidsskrift (feks. The Lancet)
  • Prosedyrer med tilhørende videoer
  • Pasientinformasjon - over 15000 støtteark som kan tilpasses
  • Kliniske utprøvinger fra ClinicalTrials.gov database
  • Over 4500 retningslinjer
  • Multimedia - over 17000 medisinske og kirugiske videoer og over 2.2 millioner bilder.

Ressursen byr også på følgende:
Presentation Maker

Det er mulig å ha tilgang på hjemme-pc eller mobile enheter. Da må en opprette en bruker. Ta kontakt med fagbibliotekar hvis du ønsker hjelp og/eller en demonstrasjon av ressursen.

Korte introduksjonsvideoer:
https://www.youtube.com/watch?v=AXgkCvY5o50 
https://www.youtube.com/watch?v=2cPu8tyw6mU

ClinicalKey (Medisinsk nettressurs)


Helsebiblioteket  gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Helsebiblioteket

PubMed er en søkemotor som gir tilgang til sammendrag fra den bibliografiske databasen Medline.

PubMed er verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har mer enn 26 millioner referanser til artikler fra ca. 4800 tidsskrifter internasjonalt fra 1966 og fremover. De fleste referansene har engelsk sammendrag. PubMed oppdateres daglig.

PubMed

NAOB – Det Norske Akademis ordbok er en fritt tilgjengelig, løpende oppdatert digital ordbok, publisert på oppdrag fra Kulturdepartementet og støttet av en rekke av landets ledende allmennyttige stiftelser og fond. 

NAOB portretterer bokmålet og riksmålet fra tidlig 1800-tall frem til i dag: betydninger, nyord, idiomer og uttrykk, ordbruk og ordforbindelser (kollokasjoner), stavemåte, ordklasse, bøyning, uttale og ordhistorie/etymologi. NAOB vil være nyttig for dem som er fortrolige med norsk, og for dem som ikke har norsk som førstespråk.

Tilgang til databasen får du her

​Lurer du på hva Medisinsk bibliotek kan gjøre for deg og din avdeling? Da kommer vi gjerne på besøk.  

Medisinsk bibliotek er til for alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag, og skal fungere som en støttefunksjon til den kunnskapsbaserte praksisen i avdelingene. Derfor ønsker vi at så mange som mulig benytter seg av bibliotekets tilbud.

Fagbibliotekar ønsker derfor å tilby en løsning til de ansatte i helseforetaket kalt «bestill en bibliotekar».

Det er mange som er usikker på hva en som ansatt har tilgang til av bøker, tidsskrifter og andre ressurser, eller rett og slett hvordan man får lånt bøker. Ved å benytte seg av «Bestill en bibliotekar» håper vi at så mange som mulig benytter anledningen til å få sin lokale bibliotekar på besøk til sin avdeling.

Tema for møtet kan være en generell presentasjon av Medisinsk bibliotek sine tjenester, eller utvalgte temaer den enkelte avdeling trenger informasjon om. Biblioteket vil strekke seg langt for å kunne gi de ansatte den informasjonen eller litteraturen de trenger, og har mulighet til å fjernlåne bøker eller artikkelkopier fra andre fagbibliotek ved behov.

Fagbibliotekar kan også bistå med hjelp til hvordan en selv kan drive med litteratursøk i ulike databaser, eller hvordan en kan benytte seg av programmer som Endnote, som lar deg importere, organisere og liste opp referanser til litteraturlister.

Kontaktinformasjon:

Marianne Lysne
Sykehuset Levanger 
marianne.lysne@hnt.no

Biblioteket v/Marianne Lysne
medisinsk.bibliotek@hnt.no
Plassert i Arken. 

Åpningstider
Biblioteket har selvbetjent utlån og innlevering av bøker. Ønsker du kontakt med bibliotekar? Send en epost til marianne.lysne@hnt.no​

Sist oppdatert 12.08.2022