Helseforskningsportalen

Helseforskningsportalen er et samarbeidsprosjekt mellom forskningsmiljøene ved St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag, Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helse Midt-Norge RHF, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Helse Midt-Norge IT (Hemit). Portalen veileder deg som forsker til godkjente løsninger for innsamling, lagring og deling av data basert på dine forskningsbehov. Løsningene i portalen er risikovurdert og godkjent for Helse Midt-Norge.

Fordeler for deg som forsker
Helseforskningsportalen gjør det enklere for deg å velge en sikker løsning for innsamling og lagring av data i ditt forskningsprosjekt. Helse Midt-Norge har gjennomført risiko- og sårbarhetsvurderinger og inngått samarbeidsavtaler med leverandører av tilbudte løsninger, som sparer prosjektet ditt for tid og penger. Flere av løsningene er gratis å ta i bruk, noe som betyr penger spart for ditt forskningsprosjekt. Ved å bruke godkjente løsninger for lagring av forskningsdata bidrar du til å overholde lover og forskrifter, samt ivareta personvern og informasjonssikkerhet i tråd med GDPR.

Videreutvikling av Helseforskningsportalen
Helse Midt-Norge og NTNU har etablert en regional tjeneste for IKT-støtte til forskning for å sørge for at Helseforskningsportalen videreutvikles i tråd med forskernes behov.
Tjenesten forvaltes av Hemit i tett samarbeid med forskningsmiljøene ved St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag, Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helse Midt-Norge RHF og Fakultetet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.
Har du innspill til ny funksjonalitet, finner du ikke en løsning som dekker dine behov, eller har du forslag til andre forbedringer, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med forskningsstøtte-enhetene ved helseforetakene eller Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Kontaktinformasjon finner du på høyre side i Helseforskningsportalen.

 

Sist oppdatert 22.04.2024