Partnerne: En oversett ressurs

Målet med studien var å undersøke partneres kunnskap og erfaringer med svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes, og hvordan partnere selv ønsker å bidra til livsstilsendringer.

En mann og en kvinne som ser på en bok
Foto: Colourbox.com

Ingfrid Almli, Hege S. Haugdahl, Heidi L. Sandsæter, Janet W. Rich-Edwards, Julie Horn

Livsstilsendringer kan bidra til å redusere denne risikoen, og forebygger komplikasjoner i senere svangerskap. Partnerstøtte har vist seg å være viktig for å endre livsstil ved andre sykdommer, men vi mangler kunnskap om partners involvering ved svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes.

Målet med studien var å undersøke partneres kunnskap og erfaringer med svangerskapsforgiftning og svangerskapsdiabetes, og hvordan partnere selv ønsker å bidra til livsstilsendringer. Elleve partnere bidro med informasjon gjennom ett fokusgruppeintervju og syv dybdeintervju.

Partnerne opplyste at de kjente på en sterk vi-følelse, og ønsket å støtte kvinnen i livsstilsendringer. Samtidig følte partnerne seg usikre, bekymret og utenfor, og savnet informasjon fra helsepersonell. Kunnskap fikk de i hovedsak fra kvinnen selv, eller skaffet seg det på egenhånd.

Partnerne mente deres innsats var viktig for at livsstilsendringene skulle vare, og de forventet at helsepersonell inviterte partner til diskusjon om livsstilsendringer. De så på seg selv som en viktig ressurs, og ønsket å bli mer direkte invitert, informert og inkludert i svangerskapsomsorgen.

Denne studien kan bidra til at helsepersonell ser at partnerne er en oversett ressurs, og som kan bidra med viktige livsstilsendringer og bedre helse for hele familien dersom de involveres.

Kontaktperson: Julie Horn

Originaltittel:  Implementing a healthy postpartum lifestyle after gestational diabetes or preeclampsia: a qualitative study of the partner’s role

Publisert: BMC Pregnancy and Childbirth (2020) 20:66

Sist oppdatert 24.03.2023