Kjønnsforskjeller i appetitt ved slanking

Slanking fører ofte til økt appetitt. I motsetning synes responsen å være fraværene ved en ketogen-diett, som har lavt energiinnhold og lavt innhold av karbohydrater.

Kjønnsforskjeller i appetitt ved slanking
Foto: Colourbox.com
Anna Lyngstad, Siren Nymo, Silvia R Coutinho, Jens F Rehfeld, Helen Truby, Bård Kulseng og Catia Martins

Vi ville undersøke om det var kjønnsforskjeller i appetitt, og om ketose endret disse forskjellene. Ketose oppstår når tilgangen til karbohydrater over tid er lav eller fraværende, og gjør at kroppen danner ketonlegemer i blodet som en alternativ energikilde for hjernen.

For å finne svaret gjennomførte 55 kvinner og 40 menn en åtte uker lang pulverdiett for vektreduksjon, etterfulgt av fire ukers gjeninnføring av vanlig mat og vektstabilisering. Vekt, kroppssammensetning, ketoner i blod, appetittfølelse og hormoner ble målt ved oppstart, etter åtte og tolv uker.

Kvinnene hadde en vektreduksjon på 15 prosent og menn 17 prosent. Menn tapte også mer fett og muskelmasse enn kvinner. Kvinner hadde en høyere konsentrasjon av ketoner i blodet etter uke åtte enn menn.

Metthetshormonene GLP-1 og PYY var forskjellig for kvinner og menn, men vi fant ingen forskjell i endring i ketoner over tid. Etter åtte uker var GLP-1 økt hos kvinner og redusert hos menn, men ingen kjønnsforskjell ble observert for PYY. Ellers ble det ikke funnet andre forskjeller hverken for appetittfølelse eller hormoner.

Vi konkluderte med at ketose ser ut til å ha en bedre effekt på metthetshormonet GLP-1 hos kvinner enn
hos
menn. Forøvrig var det ingen kjønnsforskjeller i utskillelse av appetittrelaterte hormoner eller i appetittfølelse
ved
vekttap, uavhengig av ketosenivå.


Videopresentasjon av prosjektetKontaktperson: siren.nymo@hnt.no

Publikasjon: Am J Clin Nutr 2019;109:1511–1518
Originaltittel: Investigating the effect of sex and ketosis on weight-loss-induced changes in appetit


Sist oppdatert 01.02.2022