Hva er risikoen for vektoppgang ett år etter slanking?

Vi ønsket å undersøke om endring i appetitt, samt forbrenning ved hvile og aktivitet hadde sammenheng med vektoppgang ett år etter slanking.

Hva er risikoen for vektoppgang ett år etter slanking?format=webp&
Foto: Colourbox.com
Siren Nymo, Silvia R Coutinho, Jens F Rehfeld, Helen Truby, Bård Kulseng Catia Martins 

For å finne ut dette gjennomførte trettiseks voksne med fedme en åtte ukers pulverkur som inneholdt 550 - 660 kcal per dag.

Kuren ble etterfulgt av fire ukes vektstabilisering og påfølgende gjeninnføring av vanlig mat. Deretter ble deltagerne fulgt opp i ett år. Forbrenning i hvile og aktivitet, samt appetitt ble målt på alle tre tidspunktene.

Deltagerne oppnådde gjennom programmet en signifikant vektreduksjon på i gjennomsnitt 17 prosent, og hadde ingen signifikant vektendring ett år senere.

Både fett- og muskelmasse var redusert etter tretten uker, og fettmassen var fortsatt stabil ett år seere.

Vekttapet var assosiert med en reduksjon i energiforbruk ved hvile og aktivitet, insulin-nivå i blodet både før og etter et måltid, økt sultfølelse i faste, samt økning i sulthormonet ghrelin både før og etter et måltid. Overraskende var det ingen korrelasjon mellom disse endringene og vektoppgang ved ett år.

Det er altså ingen klare bevis for at reduksjon i energiforbruk eller økt appetitt kan predikere vektoppgang
ett
år etter slanking. Men større studier er nødvendig for å bekrefte disse resultatene.


Kontaktperson: siren.nymo@hnt.no
Publikasjon: Obesity (2019) 27 (6): 925-931.
Originaltittel: Obesity (2019) 27, 925-931. doi:10.1002/oby.22476 Sist oppdatert 01.02.2022