Er det en sammenheng mellom bekkenbunnssvikt og lav beintetthet?

Sammen med de andre skandinaviske landene er Norge på verdenstoppen i forekomst av beinskjørhet. Med aldring av populasjonen vil beinskjørhet bli et økende folkehelseproblem.

En person som holder en baby
Foto: Colourbox.com

Sigrid Aspli , Sigrid Anna Aalberg Vikjord, Arnulf Langhammer, Julie Horn​

Tidligere forskning har foreslått at beinskjørhet og bekkenbunnssymptomer hos kvinner som urinlekkasje og framfall av skjede eller livmor kan være tegn på en generell svakhet i bindevevet. Dagens faglige retningslinjer i Norge anbefaler måling av beintetthet hos kvinner med økt risiko for beinskjørhet, men betydningen av bekkenbunnssvikt som risiko for lav beintetthet er lite undersøkt. Formålet med denne studien var derfor å undersøke om det er en sammenheng mellom bekkenbunnssvikt og beintetthet. 
Vi koblet data fra 6809 kvinner som deltok i HUNT 3 med kliniske data fra Helse Nord-Trøndelag. Vi fant at kvinner som hadde urinlekkasje hadde lavere forekomst av beinskjørhet sammenlignet med kvinner som ikke hadde urinlekkasje. Videre fant vi ingen sammenheng mellom framfall av livmor eller skjedevegg og økt risiko for beinskjørhet.
Våre resultater støtter dermed ikke tidligere teorier om en sammenheng mellom bekkenbunnssvikt og økt risiko for beinskjørhet. Kvinner med bekkenbunnssvikt, uten andre risikofaktorer for beinskjørhet, vil derfor trolig ikke ha nytte av rutinemessig benmassemåling.

Originaltittel: Association between pelvic floor disorders and bone mineral density:
Findings from the HUNT study. Sist oppdatert 08.03.2022