Barnets fødselsvekt og mors risikofaktorer for hjerte- og karsykdom

Det er beskrevet at mødrene til barn med lav fødselsvekt har økt forekomst av hjerte- og karsykdom senere i livet. Noen studier tyder på at det samme gjelder for mødrene til barn med veldig høy fødselsvekt.  Denne studien er basert på en kobling av data fra HUNT-undersøkelsen og Medisinsk fødselsregister

Barnets fødselsvekt og mors risikofaktorer for hjerte- og karsykdom
Foto: Colourbox.com
Barnets fødselsvekt er forbundet med mors hjerte- og karhelse. Det er beskrevet at mødrene til barn med lav fødselsvekt har økt forekomst av hjerte- og karsykdom senere i livet. Noen studier tyder på at det samme gjelder for mødrene til barn med veldig høy fødselsvekt. Dette kan skyldes forskjeller i risikoprofilen for hjerte- og karsykdom.

Studien inkluderte 22 460 kvinner som deltok i én eller flere av HUNT-undersøkelsene (HUNT1, 2 eller 3). 17 995 kvinner hadde et første barn med normal fødselsvekt, 3085 fødte et barn med lav fødselsvekt og 1380 kvinner hadde et første barn med høy fødselsvekt.

Vi fant at mødrene til barn med lav fødselsvekt hadde litt høyere blodtrykk, men lavere vekt sammenlignet med mødrene til barn med normal fødselsvekt. Derimot fant vi at kvinner med et første barn med høy fødselsvekt hadde en mer ugunstig profil av kroppsvekt, lipider og blodsukker sammenlignet med kvinner som har født normalvektige barn. 

Vi så at disse forskjellene var stabile fra før første svangerskap og opp til 60 års alder. Funnene tyder på at økt risiko for hjerte- og karsykdom blant kvinner med barn med lav fødselsvekt kan være relatert til mors vaskulær helse, mens den økte risikoen blant mødrene til barn med høy fødselsvekt kan være mer relatert til mors metabolske helse.

Denne kunnskapen kan brukes for å tilpasse forebyggende tiltak mot fremtidig risiko for hjerte- og karsykdom. Kvinner som har født barn med lav fødselsvekt kan profitere mer av forebyggende tiltak rettet mot blodtrykksreduksjon, mens livsstilsendringer med fokus på vektreduksjon kan være mer relevant for kvinner som har født barn med høy fødselsvekt.

Kontaktperson: Julie.Horn@hnt.no/Julie.Horn@ntnu.no
Originaltittel: Life Course Trajectories of Maternal Cardiovascular Risk Factors according to Offspring Birthweight: The HUNT Study
Publikasjon: https://www.nature.com/articles/s41598-020-66365-3


Sist oppdatert 03.08.2022