Undersøkelse

Ergoterapeutisk funksjonsvurdering, Sykehuset Namsos

Med en ergoterapeutisk funksjonsvurdering kartlegger vi hvordan du utfører dine hverdagsaktiviteter i hjem, skole, arbeid og fritid. Funn fra funksjonskartleggingen kan brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag.

Introduksjon

Henvisning og vurdering

I samråd med din behandler kan du henvises til en ergoterapeutisk funksjonsvurdering.

Før

Din behandler vil gi deg informasjon om hva en funksjonsvurdering innebærer, og avklare om dette er noe du ønsker.

Under

Forsamtale

I forsamtalen har vi fokus på hva du gjør i løpet av en dag - både hva du opplever utfordringer med og hva du opplever fungerer bra. Vi vil ha fokus på hva som er viktig for deg i din hverdag.

I løpet av samtalen blir vi enige om hvilke aktiviteter du skal gjennomføre etter samtalen.

Aktivitetsobservasjon

I løpet av samtalen kommer vi frem til to eller tre aktiviteter som er relevante for deg i hverdagen, og som du jevnlig utfører. Disse blir utgangspunktet for observasjonene.

Mens du gjennomfører aktivitetene vil ergoterapeutene observere hvordan du bruker dine kognitive ferdigheter.


Metode

Ergoterapeutene på Sykehuset Namsos bruker kartleggingsverktøyene "Assessment of motor and process skills (AMPS)" og/eller "The PRPP System of task analysis (PRPP)" under funksjonsvurderingen.

Etter

Ergoterapeuten skriver en rapport basert på samtalen og aktivitetsobservasjonene. Rapporten blir sendt til henviser. Ønsker du direkte tilbakemelding fra ergoterapeut, kan du be om dette.

Funn fra observasjonene kan brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag, eksempelvis trening på ulike funksjoner, tilpasse bolig, avklare hjelpebehov og tilrettelegging i arbeid/skole/fritid.

Kontakt

Sykehuset Namsos Klinikk for psykisk helsevern og rus

Kontakt Klinikk for psykisk helsevern og rus
En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Transport

 

Diagram

 

 

Du kommer til Sykehuset Namsos med rutegående buss, båt eller fly.

Bussholdeplassen ligger like ved sykehusets hovedinngang. Les mer om rutetider på atb.no, Widerøe og FosenNamsos Sjø.

Namsos Taxi har telefonnummer 74 27 28 28.

Det er begrenset med parkeringsplasser ved sykehuset. Vi anbefaler derfor at besøkende reiser kollektivt. Buss stopper like ved hovedinngangen.

Kommer du med bil, er det parkeringsmuligheter på flere parkeringsplasser på sykehusområdet. For våre blodgivere er det gratis parkering på avsatte plasser. Alle øvrige plasser er betalingsplasser. Du kan betale kontant, med bankkort eller easy:park app på mobiltelefon. Informasjon om dette finner du på parkeringsautomatene.

Vi anbefaler ikke bruk av egen bil ved innleggelse, dagkirurgi eller annen poliklinisk operasjon. Behandling og medisinering kan føre til at bilkjøring må unngås.

Praktisk informasjon

Du kan koble deg til og surfe gratis på nettverket GjestenettHMN. Passord bestiller du i nettleseren, og får tilsendt på sms. Det trådløse nettverket har dekning de fleste steder på sykehuset.

Sykehuset har sitt kapell / stille rom i første etasje i A-blokka. Det brukes til seremonier for alle livssyn. Kapellet er åpent på dagtid og kan benyttes til en stille stund, alene eller sammen med noen. Vi ber om at du slokker stearinlys dersom du tenner det.

Ønsker du kontakt med sykehusets diakon kan personalet på avdelingen formidle dette.

Preste- og samtaletjenesten, Sykehuset Namsos

​Narvesen drifter kiosk på dagtid, samt mat- og drikketilbud via automater utenfor åpningstid. Kiosktilbudet inkluderer salg av blomster.​

Åpningstider
Mandag til fredag: 08:00 - 20:00
Lørdag: 09:00 - 17:00
Søndag: 13:00 - 19:00


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser


​Det er ikke tillatt å røyke inne i sykehusbyggene. Du kan røyke på anviste steder i nærheten av hovedinngangen.

Ønsker du nikotintyggegummi eller nikotinplaster ved innleggelsen på sykehuset? Ta kontakt med personalet når du er kommet på avdelingen, så får du hjelp.

​På sykehusapoteket får du kjøpt medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer, og råd og veiledning om bruk av legemidler og utstyr. Sykehusapoteket er lokalisert i underetasjen ved siden av kantina.​

For åpningstider og kontaktinformasjon, se sykehusapotekets hjemmeside

Sykehuskafeen er åpen alle.

Sykehuskafeen finner du i underetasjen, ved siden av sykehusapoteket.

Åpningstider

Mandag til torsdag: 07:30 - 16:30
Fredag: 07:30 - 15:30
Helg/helligdager: 09:00 - 15:00
Åpningstider kan avvike ved lavaktivitetsperioder.
 
Middag serveres fra klokka 12:00 alle dager.

Bruk av mobiltelefon er tillatt på sykehuset. Vennligst sett mobilen på lydløs og ta hensyn til andre pasienter.​