Blåbær. Foto.

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

RKSF

Vi tilbyr spesialisert behandling til pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse, og undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. Vårt oppdrag er regionalt - vi yter bistand både i opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal, St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Undervisningssituasjon. Foto.
Fagutvikling og bistand til helsepersonell

I tillegg til klinisk behandling og forskningsvirksomhet, driver vi også med utdanning og kompetanseheving av helsepersonell.

Oppdraget vårt er regionalt. Vi yter bistand både i opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal, St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Undervisningssituasjon. Foto.
Undervisning, veiledning og hospitering

Vi skreddersyr undervisning, veiledning og hospitering til helsepersonell som ønsker økt kunnskap innen fagfeltet spiseforstyrrelser. 

Sist oppdatert 07.05.2024