Vi tilbyr spesialisert behandling til pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse, og undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. Vårt oppdrag er regionalt - vi yter bistand både i opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal, St.Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.