Blåbær. Foto.

RKSF - Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. RKSF er et regionalt tilbud i Helse Midt-Norge.

Kontakt oss
Sist oppdatert 11.07.2023