Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Våre tjenester

RKSF tilbyr spesialisert behandling til pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse, og undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell.

Behandlingtilbud

Hvordan foregår behandlingen? Får inneliggende pasienter enerom? Hva er forvern og prøveuke? På denne siden finner du svar på mye du kanskje lurer på.

Informasjon til deg som er pasient
Unge folk spiller volleyball. Foto.

Fagutvikling og bistand

Ønsker du å hospitere hos oss, få veiledning eller undervisning? Trenger du bistand i forbindelse med behandling av pasient med alvorlig spiseforstyrrelse? Skal du henvise en pasient til spesialisert behandling hos oss?

Informasjon til deg som er behandler
Faglig samarbeid mellom flere personer rundt samme bord. Foto.

Om RKSF

RKSF er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og tilbyr behandling til voksne som allerede har forsøkt behandling i primærhelsetjenesten, i distriktpsykiatriske sentra (DPS) eller ved lokalsykehus. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungen psykisk helsevern (TPH).
 
Vi består av poliklinikk, døgnbehandlingsseksjon for voksne, og en kompetanseenhet hvor responsteam, forskning og fagutvikling er tilknyttet. Døgnseksjon har 12 døgnplasser, og i tillegg disponerer vi en treningsleiligheter som kan bidra til å lette overgangen fra innleggelse til utskrivelse. Hos oss jobber sykepleiere, miljøterapeuter, leger, psykologer, fysioterapeuter, forskere, kjøkkenassistenter og merkantilt ansatte.   
 
RKSF har følgende overordnede ansvarsområder:
  • Klinisk behandling
  • Utdanning  og kompetanseheving
  • Forskning og metodeutvikling
 
Hvert av disse tre områdene er grunnleggende målsettinger for virksomheten vår. Gjennom disse ansvarsområdet legges det vekt på et tverrfaglig forankret tilbud til pasienter og pårørende. I tillegg ønsker vi et utstrakt samarbeid med våre samarbeidspartnere og lokale behandlingsinstanser i helseregionen.
Sist oppdatert 22.04.2024