Responsteam

Responsteam er et tilbud til behandlere i saker med alvorlige spiseforstyrrelser, primært for personer over 18 år.

​Hva kan vi tilby?

Vårt responsteam tilbyr bistand til behandlere i saker med alvorlige spiseforstyrrelser, primært for personer over 18 år. Responsteamet kan delta i samarbeidsmøter, behandlingsplanlegging, faglige drøftinger og/eller gi veiledning til behandlere og behandlingsteam. 

Aktuelle tema for veiledning kan være forståelse, behandlingstilnærming, somatiske tema, spørsmål om ernæring, juridiske avveininger, etiske dilemmaer, individual- eller miljøterapeutiske utfordringer, teamsamarbeid, behandlertretthet med mer. 

​Kontak​t oss

Responstelefon: 909 52 752
Sekretær: 740 98 782
Sist oppdatert 11.07.2023