Informasjon til deg som er pasient

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF)

Vi tilbyr både døgnbehandling og poliklinisk dagtilbud. I hovedsak er behandlingen frivillig og basert på tett samarbeid mellom deg, dine pårørende, henvisende instans og behandlere ved RKSF. For noen kan det være aktuelt med behandling på tvang.

For behandlere: RKSF tilbyr også fagutvikling og bistand
Sist oppdatert 07.05.2024