Kvinner som sitter ved et skrivebord med en bærbar datamaskin

Informasjon til helsepersonell

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Vi tilbyr fagutvikling og bistand til helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser.

Vi tilbyr også spesialisert behandling til deg som har alvorlig spiseforstyrrelse

Kompetansehevingstilbud til helsepersonell

  Spesialisert behandling til voksne med alvorlig spiseforstyrrelse

   Veiledere og retningslinjer

    Forskning og utvikling

     Sist oppdatert 07.05.2024