Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Prest

Prestetjenesten kan bidra med:

  • Samtaler/sjelesorg: En samtalepartner ved veiskiller i livet
  • Kirkelige handlinger: Gudstjeneste, dåp, nattverd, vigsel, liturgiske handlinger ved livets slutt
  • Relasjoner/Samspill: Veiledning til personalet: Gruppe- og individualsamtaler
  • Undervisning: Mange forskjellige tema
  • Etikk: Klinisk-etisk-eksistensiell refleksjon i konkrete pasientsituasjoner

 

Sykehusdiakon Birgith Østnes har tid. Hun lytter gjerne til det som opptar deg.
Ønsker du kontakt, be personalet – eller om du selv vil – ringe;


Birgith Østnes har faste kontordager ved Sykehuset Levanger mandag og tirsdag (kl. 08.30-15.30), og faste kontordager ved Sykehuset Namsos onsdag, torsdag og fredag (kl. 08.00-15.30).

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 04.08.2011 09:59 Oppdatert: 29.10.2012 13:18

Berit Røflo Indgul

Birgith Østnes

Sykehusdiakon