Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Prest

Prestetjenesten kan bidra med:

  • Samtaler/sjelesorg: En samtalepartner ved veiskiller i livet
  • Kirkelige handlinger: Gudstjeneste, dåp, nattverd, vigsel, liturgiske handlinger ved livets slutt
  • Relasjoner/Samspill: Veiledning til personalet: Gruppe- og individualsamtaler
  • Undervisning: Mange forskjellige tema
  • Etikk: Klinisk-etisk-eksistensiell refleksjon i konkrete pasientsituasjoner

 

Sykehusprest Ståle Arne Vansvik og Sykehusdiakon Birgith Østnes har tid. De lytter gjerne til det som opptar deg.
Ønsker du kontakt, be personalet – eller om du selv vil – ringe;

De er vanligvis til stede på hverdager mellom kl 09.00 – 15.00.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 04.08.2011 09:59 Oppdatert: 29.10.2012 13:18

Berit Røflo Indgul

Ståle Arne Vansvik

Sykehusprest

 

Birgith Østnes

Birgith Østnes

Sykehusdiakon