Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Læring og mestring

Lærings- og mestringssenter (LMS) et møtested for læring og mestring av kronisk sykdom og funksjonshemming i Helse Nord-Trøndelag.
Dette skal være et supplement til pasientopplæringen som gis på sykehusene og i kommunehelsetjenesten.

Senteret er en nøytral møteplass hvor ulike grupper helsepersonell og brukere samarbeider og lærer av hverandre gjennom samhandling om paient- og pårørendeopplæring, herunder gruppeopplæring,  temamøter/dager, kursvirksomhet, likemannsarbeid og møtevirksomhet i regi av brukerorganisasjonene. Det er også etablert et audiopedagogisk tilbud for barn med audiopedagogiske problemstillinger. Det gjelder hørselshemmede barn og barn med sammensatte vansker med periodevis nedsatt hørsel, som har behov for tegnspråk eller tegn til tale i språkstimuleringen.

Lærings- og mestringssenteret tar initiativ til at helsepersonell og brukere samarbeider om planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Vi koordinerer, tilrettelegger praktisk og evaluerer.

Senteret skal øke helsearbeidernes bevissthet om og evne til å formidle sin fagkunnskap om sykdommen og  funksjonsnedsettelser på en slik måte at det stimulerer til økt selvstendighet og egeninnsats hos brukerne.

Senteret er et aktivt informasjonssenter med brosjyrer, tidsskrift og litteratur om kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser. Vi gir også veiledning i å finne aktuell informasjon.

Ta kontakt med oss hvis du lurer på om vi har tilbud som passer deg eller dere.

Om oss

Opplæringstilbud

Lenker

Kontakt

 • Administrativ adresse:

  Lærings- og mestringssenteret
  Helse Nord-Trøndelag
  Postboks 333

  7601 Levanger

  Telefon 74 09 89 85

  E-post: lms@hnt.no 
  (Ikke send personopplysninger på epost)

   

  Sykehuset Levanger

  Besøksadresse: Arken

  Postboks 333
  7601 LEVANGER
  74 09 89 85
  E-post: lms@hnt.no 
  (Ikke send personopplysninger på epost

   

  Sykehuset Namsos

  Postboks 453
  7801 NAMSOS
  Telefon 74 21 53 64
  E-post: lms@hnt.no 
  (Ikke send personopplysninger på epost)

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 27.01.2010 11:13 Oppdatert: 29.10.2012 13:15

Berit Røflo Indgul

Ann Kathrin Røstad Hagen

Ann Kathrin Hagen Røstad

Leder Lærings- og mestringssenteret