Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Laboratoriemedisin

Laboratorietjenesten i Helse Nord-Trøndelag HF er organisert i én avdeling.

Avdelingen har et omfattende kvalitetssystem og er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189 for alle driftsenhetene:

Norsk Akkredittering Test 201

Grønt sykehus

Blodbank, Laboratorium for medisinsk biokjemi og Laboratorium for medisinsk mikrobiologi.

 

Avdelingen har til sammen ca 90 ansatte, som består av leger, bioingeniører og assistenter.

Avdelingens mål
Avdeling for Laboratoriemedisin skal bidra til forebygging, diagnostisering og behandling av pasienter ved å levere prøvesvar, blodprodukt og andre tjenester av rett kvalitet til rett tid. Ressursene skal brukes kost/effektivt. Det skal jobbes aktivt for et godt og sikkert arbeidsmiljø, samt at det skal jobbes aktivt for minst mulig påvirkning av ytre miljø."

Kvalitetshåndboken kan du lese her.

 

Prosjekt/studier:
Ved spørsmål om prosjekter/studier, ta kontakt med avdelingsleder Sissel Moksnes Hegdal, tlf 74 09 81 33.

Enhetene

Laboratoriehåndbok

 • Laboratoriehåndbok: Den elektroniske utgaven av vår laboratoriehåndbok.  Boken er laget for å gi veiledning i riktig bruk av våre tjenester

   

Skjema for
Bestillinger/
Rekvisisjoner

 • Materiell og rekvisisjoner

  Via denne siden kan våre rekvirenter bestille rekvisisjoner og prøvetakingsmateriell. 

  Vi gjør oppmerksom på at gratis prøvetakingsutstyr til medisinsk biokjemi leveres fra oss under forutsetning av at prøvene sendes til våre laboratorier.

   

  Bestillinger:

  Velg bestillingsskjema etter hvilket laboratorium du sender prøver til.

  Rekvisisjoner:

  • Rekvisisjon Medisinsk mikrobiologi, Levanger 
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Namsos(Inne/Poli),
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Namsos(Primærhelsetjenesten)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger (Inne/Poli)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger(Primærhelsetjenesten)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger(Spermieundersøkelse)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger(Vurdering av bodutstryk)
  • Rekvisisjon Blodbank (Svangerskap)
  • Rekvisisjon Blodbank (Rekvisisjon blod og blodprodukt)

  Kvitteringslister:

   

NOKLUS

 • Fra NOKLUS' egen hjemmeside:

  NOKLUS har som mål at laboratorieanalyser utenfor sykehus rekvireres, utføres og tolkes i samsvar med pasientenes behov for utredning, behandling og oppfølging.

   

  NOKLUS bidrar til dette ved å gjennomføre eksterne kvalitetsvurderingsprogram for de fleste analyser som utføres i primærhelsetjenesten, utføre instrumentutprøvinger, teste utstyr for hjemmemåling av glukose, og gjennomføre kvalitetsforbedring av rekvireringsrutiner og tolkning av analysesvar.

   

  I hvert fylke er det ansatt laboratoriekonsulenter som bistår personalet hos deltakerne med prosedyrer, veiledning og opplæring. Dette gjøres gjennom besøk, telefonkontakt, samt kurs for deltakerne.

   

  Randi Rekkebo

  Randi Rekkebo

  Laboratoriekonsulent NOKLUS

  Tlf: 74 09 83 24 / 47 34 84 37

   

  Anne Bakken Smiseth

  Anne Bakken Smiseth

  Laboratoriekonsulent NOKLUS

  Tlf: 74 09 83 24 / 91 86 05 20

   

  Arne Åsberg

  Arne Åsberg

  Spesalist i medisinsk biokjemi

  Tlf: 996 29 819

   

   

   

   

Nyheter

Kontakt

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 27.01.2010 11:07 Oppdatert: 26.10.2012 14:46

Fred Robert Ingvaldsen

Sissel Moksnes Hegdal

Sissel Moksnes Hegdal
Tlf: 74 09 81 33/
990 32 626
Avdelingsleder

 

Hanne Margrethe Flaat

Hanne Margrethe Flaat
Tlf 74 21 52 82
IKT-Koordinator

 

Fred R. Ingvaldsen

Fred R. Ingvaldsen
IKT- og Kvalitetsrådgiver
Tlf 74 09 84 60

Angela Kümmel

Dr. Angela Kümmel
Tlf: 74 09 84 92
Spesialist i medisinsk mikrobiologi

 

Arne Åsberg

Arne Åsberg
Tlf: 996 29 819
Spesalist i medisinsk biokjemi
NOKLUS