Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Kirurgi

Vi tilbyr generell kirurgisk behandling ved begge sykehus. Endel spesialisert behandling er konsentrert til ett av sykehusene for å styrke kvaliteten på tjenestene. Det er også noe ulik bruk av operasjonsteknikker. Forhør deg om behandlingen knyttet til din diagnose ved henvnisning.

Avdelingene omfatter følgende tilbud:

- bryst og skjoldbruskkjertel
    - brystkreft
    - for store bryst
    - kuler i skjoldbruskkjertelen og struma
    - mv.

- urinsystemet
    - urinrørsproblemer
    - forstørret prostata/kreft i prostata
    - blærekreft
    - nyre- og blærestein
    - nyrekreft
    - mv.

- mage- tarmsystemet
    - spiserørsproblemer (bl annet sure oppstøt)
    - magesekkskreft ( i noen tilfeller)
    - tynn-, tykk- og endetarmslidelser
    - galleveislidelser
    - brokk
    - mv.

Helse Nord-Trøndelag gir også tilbud innenfor
- kirurgisk behandling for overvekt
- plastisk korreksjon av overskuddshud
- varicekirurgi
- mm

Avdelingene driver kirurgisk poliklinikk, kreftpoliklinikk, operasjonsavdeling og sengepost og har spesialistkompetanse innen de mest vanlige kirurgiske felt.

Kirurgien i Helse Nord-Trøndelag har samarbeid med Nasjonalt senter for laparoscopi for avansert laparoscopi, og har egen forskningsvirksomhet på doktorgradsnivå.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 27.01.2010 10:53 Oppdatert: 26.10.2012 14:43

Trond Skillingstad