Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Habilitering for voksne

Habilitering er planmessig arbeid og tiltak for å støtte og utvikle funskjonsevnen. Det legges vekt på selvstendighet og livskvalitet på egne premisser for mennesker med medfødte og tidlig ervervede funksjonshemninger.

Det vil være tilrettelegging av tiltak både individ- og systemnivå.

Målsetting er å fremme gode levekår og god livskvalitet for det enkelte individ. Dette innebærer innsats overfor den enkelte og miljøet omkring i en flerfaglig og fleretatlig sammenheng.

Målgruppe er personer over 18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsvansker.

  • Utviklingshemmede med tilleggsvansker (eks. psykiske lidelser, aldringsproblematikk)
  • Personer med vansker innen nevropsykiatrisk spekter (eks. ADHD, Autisme/ Asperger syndrom).

 

 

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 27.01.2010 10:33 Oppdatert: 26.10.2012 14:38

AGV

Marion Thorsen
Seksjonsleder