Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Blodbank

Tapping av blod

Det utføres om lag 5 000 tappinger av blod årlig i Helse Nord-Trøndelag. Vi har etablert blodbank ved begge sykehus som er lett tilgjengelige. Blodet som tappes brukes til livsnødvendig behandling av pasienter i våre sykehus.

Blodbankene har en omfattende kvalitetssikring og er akkreditert (NS-EN ISO/IEC 15189). Svært få har ubehag i forbindelse med blodtapping.

Det finnes ingen erstatning for blod, og Blodbanken er alltid interessert i nye, stabile blodgivere.

Åpningstider:

 • Øyeblikkelig hjelp mandag - søndag, inkl. helligdager. Hele døgnet 
 • Blodgivning  mandag - fredag etter avtale
  (Tlf. 74 09 81 38 - Levanger , 74 21 56 18 - Namsos)

Vil du bli blodgiver?
På dagtid kan du ta kontakt med Blodbanken på telefon, Levanger 74 09 82 53 eller Namsos 74 21 56 18.
Du kan også registrere deg gjennom hele døgnet på følgende nettadresse: www.giblod.no

 

Praktisk
info

Om
blodgivning

Laboratorie-
håndbok


 • Laboratoriehåndbok: Den elektroniske utgaven av vår laboratoriehåndbok.  Boken er laget for å gi veiledning i riktig bruk av våre tjenester

   

Bestillinger/
Rekvisisjoner


 • Materiell og rekvisisjoner

  Via denne siden kan våre rekvirenter bestille rekvisisjoner og prøvetakingsmateriell. 

  Vi gjør oppmerksom på at gratis prøvetakingsutstyr til medisinsk biokjemi leveres fra oss under forutsetning av at prøvene sendes til våre laboratorier.

   

  Bestillinger:

  Velg bestillingsskjema etter hvilket laboratorium du sender prøver til.

  Rekvisisjoner:

  • Rekvisisjon Medisinsk mikrobiologi, Levanger 
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Namsos(Inne/Poli),
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Namsos(Primærhelsetjenesten)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger (Inne/Poli)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger(Primærhelsetjenesten)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger(Spermieundersøkelse)
  • Rekvisisjon Medisinsk biokjemi, Levanger(Vurdering av bodutstryk)
  • Rekvisisjon Blodbank (Svangerskap)
  • Rekvisisjon Blodbank (Rekvisisjon blod og blodprodukt)

  Kvitteringslister:

   

Om
blodbanken

 •  

  Blodbanken er lokalisert både på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Den er en av de fire driftsenehetene i Avdeling for laboratoriemedisin i Helse Nord-Trøndelag. Det utføres tapping og laboratorieanalyser i forbindelse med blodtransfusjon på begge steder. I 2010 ble det tappet ca 5000 enheter blod.

   

  I tillegg utføres det ved Sykehuset Levanger svangerskapskontroller og identifisering av blodtypeantistoff for hele helseforetaket.

   

  Blodbanken betjenes på dagtid av bioingeniører som har sitt faste tjenstested der. På kveld og natt utføres blodbanktjenestene av bioingeniører på medisinsk biokjemi. Blodbankpersonalet har bakvakt

  Tapping/produksjon

   Anne Lise Gran og Heidi Aas

  Anne Lise Gran og Heidi Aas

  Tapping/produksjon/Blodbankanalyser

   

  Blodbankanalyser

  Lene Johnsen Salberg

   

  Lene Johnsen Salberg

   

Kontakt

 •  

  Blodbanken Sykehuset Levanger

  Telefon 74 09 82 53

   

   Parkering og inngangsparti Blodbanken Levanger 
   Blodbanken på Sykehuset Levanger har tre gratis parkeringsplasser til sine blodgivere. Inngang på vestsiden av sykehuset, mot Moan.

   

   

   

  Blodbanken Sykehuset Namsos

  Telefon 74215618

   

  Blodbanken Namsos
  Blodbanken på Sykehuset Namsos gir ut parkeringsbevis til sine blodgivere for gratis parkering på kommunens betalingsplasser ved sykehuset.
   

Til

Blodbanken

som hører til i

Medisinsk serviceklinikk

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 08.08.2011 09:24 Oppdatert: 26.10.2012 14:31

Berit Røflo Indgul

Eva I. Heie

Driftsleder Levanger

Eva I. Heie
74 09 84 66 
eva.heie@hnt.no

Produksjonsleder Namsos
Siri Kristin Hegland
74 21 56 41 
Siri.Kristin.Hegland@hnt.no