Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Bildediagnostikk

 

Helse Nord-Trøndelag (HNT) har bildediagnostiske avdelinger (røntgenavdelinger) ved begge sykehus og tjenester ved distriktsmedisinsk senter. Avdelingene er organiserBildediagnostikkt innen Medisinsk Serviceklinikk.

Betegnelsene Røntgenavdeling og Radiologisk avdeling blir også benyttet ved norske sykehus. Røntgen-begrepet er misvisende når det gjelder nyere undersøkelsesmetoder som ikke benytter røntgenstråling. Helse Nord-Trøndelag har derfor valgt å benytte betegnelsen bildediagnostikk.

 

Enheter

Bildediagn. tjenester

 • Om bildediagnostiske tjenester

  Avdelingene utfører bildediagnostiske (radiologiske) undersøkelser, til daglig omtalt som ”røntgenundersøkelser”. Undersøkelsene skjer etter henvisning fra godkjent instans (lege, tannlege, kiropraktor, manuell terapeut). Undersøkelsene omfatter vanlige røntgenundersøkelser, CT (computer-tomografi), MR (magnetisk resonans tomografi), mammografi (røntgenundersøkelse  av brystene), og ultralyd.  Vi  tilbyr også en rekke spesialundersøkelser som avbilder enkelte organer, blodårer (angiografi), mage/tarm, nyrer, urinveier etc. ved bruk av kontrast-midler. Ved Sykehuset Levanger tilbys også nuclear-medisinske undersøkelser hvor avbildning skjer ved bruk av  radioaktive stoffer (isotoper) som tilføres kroppen.

  Se nærmere beskrivelse under Undersøkelser.

  Mobilt røntgenapparat

   Avdelingene utfører undersøkelser både for pasienter innlagt i sykehuset og for pasienter som er henvist fra fastlegen sin, og som reiser til og fra avdelingen (poliklinisk undersøkelse).

  Pasienter med akutte behov og inneliggende pasienter vil som oftest bli prioritert foran andre  pasienter. Dette kan i enkelte tilfeller gi noe ventetid etter oppmøte.  

   

  Åpningstider

  Avdelingene er bemannet hele døgnet alle dager for å ivareta behov for akutte undersøkelser (øyeblikkelig hjelp).

  For å tilby korte ventetider settes det også opp undersøkelser på kveldstid og lørdager.

  Planlagte polikliniske undersøkelser utføres alle hverdager i tiden kl.0800-2200. 

  Planlagte undersøkelser tilbys innen få dager. Av praktiske grunner (planlegging, innkalling, postgang, etc.) vil dette som oftest bety innen 1-2 uker fra henvisningen mottas.

   

  ”Drop-in”

  På hverdager mellom kl.0800-1400   tilbyr vi såkalt ”drop-in” for enkle skjelett-/ røntgenundersøkelser, dvs. for undersøkelser som tar kort tid og ikke krever forberedelser eller spesiell tilrettelegging. Pasienten kan da møte til undersøkelse uten innkalling, men avdelingen må motta  henvisning skrevet av fastlegen. ”Drop-in”- pasienter må regne med noe venting da undersøkelsen vil bli gjort når det passer ut fra dagens program. Det kan være lurt å undersøke pr. telefon. 

   

  Innkalling

  Polikliniske pasienter får tilsendt skriftlig innkalling om tidspunkt for undersøkelsen og informasjon om eventuelle forberedelser. Ofte er innkalling og undersøkelsestid samordnet med time for annen poliklinisk konsultasjon eller behandling ved sykehuset. 

   

  Den bildediagnostiske prosessen

  Et typisk forløp av prosessen kan bestå av følgende punkter:

   

  1.  Pasienten møter hos legen (e.a. med henvisningsrett) for vurdering av helseplage.

  2.  Legen foretar undersøkelser og avdekker ev. behov for bildediagnostisk undersøkelse.

  3.  Legen skriver og sender Henvisning til aktuell avdeling for bildediagnostisk undersøkelse.

  4.  Avdelingen mottar henvisningen (elektronisk eller papir) og får den aktivert i avdelingens datasystem.

  5.  Røntgenlege vurderer henvisningen. Avgjør hastegrad og opplegg for undersøkelsen. Godt forarbeide av henvisende instans gir godt grunnlag for å velge hensiktsmessig bildediagnostisk undersøkelse. 

  6.  Time for bildediagnostisk undersøkelse tildeles og settes opp i planlagt program (time-bestilling /-booking). Det tas hensyn til ev. opplysninger fra henvisende instans om  spesielle behov, samordning med andre undersøkelser, hensiktsmessig reisemåte/-tid, og ev. foretrukket tid for undersøkelsen.  

  7.  Innkallingsbrev sendes ut med aktuell informasjon om ev. forberedelser, skyss etc.

  8.  Oppmøte og ankomstregistrering skjer slik det fremgår av innkallingsbrevet eller av infotavle ved ekspedisjon. Pasienter bes om å møte i god tid slik at avsatt ressurs (utstyr og personale) kan utnyttes optimalt.

  9.   Egenbetaling avklares ved ankomstregistrering eller like etter utført undersøkelse. Frikort må eventuelt  tas med og forevises.

  10.  Undersøkelsen gjennomføres på bildediagnostikk-laboratorium (røntgen-lab.)

  11.  Undersøkelsen/bildekvalitet vurderes og godkjennes. Pasienten informeres om eventuelt å vente i avdelingen før avreise.

  12.  Radiolog gransker undersøkelsen og beskriver funn. Ved alvorlige funn som krever rask oppfølging, kontaktes om mulig henvisende lege pr. telefon.

  13.  Svarrapport kontrolleres og signeres (godkjennes) av radiologen.

  14.  Signert svarrapport vil umiddelbart være tilgjengelig i avdelingens datasystem og sendes henvisnede instans.

   

  Utstyr

  Begge sykehusene er utstyrt med moderne undersøkelsesutstyr. Avdelingene er heldigitalisert, dvs. bildeopptak og -lagring skjer direkte på det bildediagnostiske utstyret, og bildene lagres og gjenfinnes elektronisk.

   

Undersøkelser

Nyheter

Kontakt oss

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 08.08.2011 13:54 Oppdatert: 26.10.2012 14:30

Berit Røflo Indgul

Gunvor Brandseth

Gunvor Brandseth

Avdelingsleder Levanger

 

Bo Frederiksen

Avdelingsleder Namsos

Namsos

 

Hans Martin Holden

Hans Martin Holden

Medisinskfaglig ansvarlig

Levanger