Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Behandling av barn

Behandling er spesielt konsentrert til fire avdelinger i helseforetaket:

Barneavdelingen behandler barn i alderen 0-16 år for somatiske (fysiske) lidelser. Tilbudet gis i form av polikliniske konsultasjoner, dagtilbud og innleggelse. Avdelingen har kuvøsepost ved Sykehuset Levanger for premature og syke, nyfødte barn. Barneposten ved Sykehuset Levanger er en sengepost for barn som trenger innleggelse for å gjøre observasjon, utredning, behandling.
Vi har pediatrisk poliklinikk ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.

Habiliteringstjenesten for barn har arbeidssteder både ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Målgruppe er barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser og barn i risiko for skjevutvikling. Habiliteringstjenesten skal yte spesialiserte tjenester og bidra til å sikre barnet / den unge optimale utviklingsmuligheter ved å veilede og støtte familier, skoler, barnehager og kommunalt hjelpeapparat.

Barne- og ungdomspsykiatrisk behandlingtilbud er etablert med poliklinikker ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Ved tilstander som krever innleggelse, gis utredning, overvåking og behandling ved sengepost på Sykehuset Levanger.

Øre-nese-hals har en omfattende poliklinisk virksomhet knyttet til barn og unge. Det gis polikliniske tjenester ved Sykehuset Namsos, og det er tilknyttet avtalespesialist ved Sykehuset Levanger. Inngrep som krever innleggelse er konsentrert til Sykehuset Namsos.

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 26.01.2010 19:33 Oppdatert: 26.10.2012 14:30

Berit Røflo Indgul