Hopp til hovedinnhold

Tema Pasient Foto: www.colourbox.com

Akuttmedisin

Ved behov for akutt sykehusbehandling:

RING NØDNUMMER 113Vår AMK-sentral vil umiddelbart gi veiledning til innringer og styre ambulanse/helikopter til riktig sted. Kontakt AMK også om pasienten blir brakt inn til sykehuset av andre, slik at nødvendig forberedelse kan bli gjort på forhånd.

Ambulansetjenesten vil forsøke livreddende behandling og gjøre de første behandlingstiltakene før pasienten ankommer sykehuset. Det overføres også informasjon fra ambulanse til akuttmottak, slik at ambulansepersonell kan konferere behandling med spesialist på sykehuset. Ved ankomst til sykehuset, gjøres en vurdering og eventuell stabilisering i sykehusets akuttmottak.

Akutt behandling skjer på tre nivå: Primærhelsetjenesten (fastlege/legevakt), lokalsykehuset og universitetssykehuset. Medisinske vurderinger ligger til grunn for hvilket nivå pasienten behandles på.

Sykehusene i Nord-Trøndelag har akuttfunksjon som dekker de fleste sykdomstilstander. Ved behov blir pasienter videresendt til universitetssykehuset i Trondheim, St. Olavs Hospital - ofte etter en stabilisering ved lokalsykehuset. Videresending til St. Olavs Hospital kan være aktuelt ved meget omfattende skader og behov for behandling som er konsentrert til helseregionens universitetssykehus.

 

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 14.09.2010 13:56 Oppdatert: 26.10.2012 14:26

Trond Skillingstad