Hopp til hovedinnhold

Tema Media Foto: www.colourbox.com

270607

Offentlig journal  Journaldato: 27.6.2007, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Seleksjon: 29.06.2007 Rapport generert: Saksansvarlig: Innhold: Tilbud på stilling  ID nr. 96/07 - Sykepleier 75% st. vikariat, 100907 - 100308 ved Ort D3, Sykehuset Namsos Sakstittel: Stilling ID nr. 96/07 - Sykepleier, 75 % st. vikariat 100907 – 100308, Ort. D3, Sykehuset Namsos Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1081-20 10797/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 19.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/HEDA (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Eva Romstad Landsem Saksansvarlig: Innhold: Søknad om permisjon Sakstittel: Personal ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/57-3 10913/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 20.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: Tone Veimo Saksansvarlig: Innhold: Søknad om permisjon Sakstittel: Personal ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/2892-6 11078/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 25.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: Målfrid Fløan Saksansvarlig: Innhold: Søknad om permisjon uten lønn Sakstittel: Personal ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2005/3898-10 11170/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: Kristin Bratseth Side: 1 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Tilsynssak - pasient ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1189-6 11172/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/OIST (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Saksansvarlig: Innhold: Ang. kommunale avgifter Sakstittel: Levanger kommune 1719 gnr. 314/1 Treningssenter for funksjonshemmede barn Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/949-14 11183/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: SEK/TOWE (enhet/initialer): 031 Avsender\mottaker: Levanger kommune Saksansvarlig: Innhold: Ang. kommunale avgifter. Sakstittel: Namsos kommune 1703 gnr. 17/58 A  Prestegårdstien Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/59-26 11192/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: SEK/TOWE (enhet/initialer): 031 Avsender\mottaker: Namsos kommune Saksansvarlig: Innhold: Lønn etter videreutdanning Sakstittel: Personal  ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2006/2104-3 11240/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 15.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: Bente Anita Strøm Side: 2 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Invitasjon "Nordiske symposiet om akutt hjertesvikt" til Frode Flobak og Tor Ivar Stakkevold Sakstittel: 2007 -  Legemiddelindustrien - invitasjoner kurs/kongresser ansatte Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/21-148 11241/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 21.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 370 Avsender\mottaker: Orion Pharma AS Saksansvarlig: Innhold: Anmodning om  helseopplysninger Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1567-1 11242/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 04.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 423 Avsender\mottaker: Danica Pensjon Saksansvarlig: Innhold: Oversendelse av helseopplysninger Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1567-2 11243/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 423 Avsender\mottaker: Danica Pensjon Saksansvarlig: Innhold: Redusert stilling Sakstittel: Personal ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/733-2 11244/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: Marit Kaalvik Side: 3 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Journaldokumentasjon ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1418-2 11245/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 423 Avsender\mottaker: Spesialsykehuset for epilepsi Saksansvarlig: Innhold: Foretaksmøte juni 2007 Sakstittel: 2007 Foretaksmøter Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/429-3 11246/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 25.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 012 Avsender\mottaker: Helse Midt-Norge RHF Saksansvarlig: Innhold: Journalkopi ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1520-2 11247/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 423 Avsender\mottaker: Kirurgisk klinikk v/klinikkleder Bernt Melby Saksansvarlig: Innhold: Erstatningssak  2006/3522 - vedtak Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2006/3491-6 11249/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 22.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Norsk Pasientskadeerstatning Side: 4 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Anmodning om journalkopier Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1568-1 11250/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 423 Avsender\mottaker: Norsk Pasientforening Saksansvarlig: Innhold: Sak om feil navn på resept - ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Avviksmelding 95/2007 LE Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1411-3 11251/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 25.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/OIST (enhet/initialer): 431 Avsender\mottaker: Helsetilsynet i Nord-Trøndelag Saksansvarlig: Innhold: Anmodning om journalkopier Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1566-1 11252/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 423 Avsender\mottaker: ***** Saksansvarlig: Innhold: Erstatningssak:  2006/01595 - oversendelse av spesialistuttalelse Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2006/1725-8 11253/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 25.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/OIST (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Norsk Pasientskadeerstatning Side: 5 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Utleggstrekk ***** ***** ***** ***** Sakstittel: 2007 - Pålegg om trekk i lønn Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2006/3556-91 11254/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 20.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd PERSAVD/JADH (enhet/initialer): 234 Avsender\mottaker: Lensmannen i Namdalseid Saksansvarlig: Innhold: Endring av lønn og tittel Sakstittel: Personal ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1405-2 11256/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: Hilde Granaune Aabakken Saksansvarlig: Innhold: Orientering vedr. St. prp. nr. 1 (2006 - 2007) - midler til tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige 
foreldre
Sakstittel: Midler til tiltak for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1569-1 11258/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 21.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 334 Avsender\mottaker: Helse Midt-Norge RHF Saksansvarlig: Innhold: Spesialisterklæring ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2005/5526-8 11260/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd FAGSTAB/OIST (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Kirurgisk klinikk v/klinikkleder Bernt Melby Side: 6 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Invitasjon til Novo Nordisk Endokrinologisymposium 1. - 2. november 2007 Losby Gods, Lillestrøm Sakstittel: 2007 -  Legemiddelindustrien - invitasjoner kurs/kongresser ansatte Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/21-149 11261/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 25.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 370 Avsender\mottaker: Novo Nordisk Scandinavia AS Saksansvarlig: Innhold: Journalkopi ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/1670-5 11262/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/OIST (enhet/initialer): 423 Avsender\mottaker: Kirurgisk klinikk v/klinikkleder Bernt Melby Saksansvarlig: Innhold: Bekreftelse på korrektur for telefonkatalogen 2007 for HNT Sykehuset Levanger Sakstittel: Telefonkatalog HNT - Sykehuset Levanger/Sykehuset Namsos Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1428-3 11264/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: SEK/BJAR (enhet/initialer): 043 Avsender\mottaker: Eniro Norge AS Saksansvarlig: Innhold: Søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon i psykiatri for DPS Stjørdal Sakstittel: Godkjenning som utdanningsinstitusjon i psykiatri for DPS Stjørdal Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1570-1 11265/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PSYK/HIRA (enhet/initialer): 321 Avsender\mottaker: Helse Midt-Norge RHF Side: 7 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Tilbakemelding til avdeling - Klage på sykepleier Sakstittel: Pasient ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1550-2 11267/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: ***** Saksansvarlig: Innhold: Helseopplysninger ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/1100-11 11269/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/OIST (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Kirurgisk klinikk v/klinikkleder Bernt Melby Saksansvarlig: Innhold: Oppgradering av Nervus lisenser Sakstittel: Nervus lisenser Levanger/Namsos Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/855-2 11272/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 21.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: REHAB/KATO (enhet/initialer): 052 Avsender\mottaker: Scan-Med. a/s Saksansvarlig: Innhold: Ny påminnelse erstatningssak 2007/00597 ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient  ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/660-5 11273/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Kirurgisk klinikk v/klinikkleder Bernt Melby Side: 8 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Svar på søknad om sponsorstøtte Sakstittel: Søknad om sponsorstøtte Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1487-2 11276/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 130 Avsender\mottaker: Nesheim skole Saksansvarlig: Innhold: Internt notat - risikovurdering vedr. EPJ som gjeldende elektronisk journal - ingen automatisk papirutskrift Sakstittel: Rapport ROS nødrutine EPJ DL Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1571-1 11277/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 18.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 045 Avsender\mottaker: Unni Storstad Saksansvarlig: Innhold: Oppfølging av pasient ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2007/1554-2 11279/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Barneavdelingen v/avd.leder Solveig Lia Saksansvarlig: Innhold: Erstatningssak 2006/03522 ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Pasient ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/3491-7 11282/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/KRBR (enhet/initialer): 430 Avsender\mottaker: Kirurgisk klinikk v/klinikkleder Bernt Melby Side: 9 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Avviksmelding 109/2007 LE - pas. ***** ***** ***** ***** Sakstittel: Avviksmelding 109/2007 LE Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1572-1 11284/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 21.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd ADMDIR/OIST (enhet/initialer): 431 Avsender\mottaker: Ortopedisk post Saksansvarlig: Innhold: Takker ja til st. ID 82/07 NR 12387 Sakstittel: Stilling NR12387/ID nr. 82/07 -  LUS, Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/882-12 11285/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 25.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/HEDA (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Eli K. Selsås Saksansvarlig: Innhold: Arbeidsavtale - forlengelse Sakstittel: Personal ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/1774-5 11286/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 14.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: May Therese Olsen Saksansvarlig: Innhold: Arbeidsavtale - midl.stilling Sakstittel: Personal ***** ***** ***** ***** Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/1774-6 11288/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 11.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/JOTO (enhet/initialer): 221 Avsender\mottaker: May Therese Olsen Side: 10 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Resultater fra NOIS-2 Sakstittel: Sykehusinfeksjoner 2006 Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2006/1923-2 11292/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 14.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 343 Avsender\mottaker: Nasjonalt folkehelseinstitutt Saksansvarlig: Innhold: Søknad på stilling 40170 - Sykepleier - ID nr. 160/07 Sakstittel: Stilling ID nr 160/07 Sykepleier 100% fast Felles H4 Sykehuset Namsos Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1573-1 11295/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/LITU (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Nils Grande Saksansvarlig: Innhold: Søknad på stilling 39986 - Sekretær - ID nr. 152/07 Sakstittel: Stilling ID nr. 152/07 - Sekretær 70% st. fast, Pasientdokumentasjon, Sykehuset Levanger Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1510-8 11296/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 27.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/HEDA (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Ann Kristin Skrove Saksansvarlig: Innhold: Søknad på stilling 39672 - Utdanningsstilling/assistentlegestilling - ID nr. 133/07 Sakstittel: Stilling ID nr 133/07 NR 3513 Utdanningsstilling/Ass.lege vik. Revma LE Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1574-1 11297/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/LITU (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Petra-Susanne Klein Side: 11 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Søknad på stilling 40115 - Spesialsykepleier intensiv - ID nr. 161/07 Sakstittel: Stilling ID nr 161/07 Spesialsykepleier Intensiv Sykehuset Levanger Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1560-2 11299/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/LITU (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Lena Skar Saksansvarlig: Innhold: Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2007 - Informasjonsbrosjyre på flere språk Sakstittel: Kommune- og fylkestingsvalg 2007 Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/898-2 11300/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 07.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 469 Avsender\mottaker: Kommunal- og regionaldep. Saksansvarlig: Innhold: Søknad på stilling 39856 - Sykepleier - ID nr. 147/07 Sakstittel: Stilling ID nr. 147/07 - Sykepleier, 50 % st. natt, Ort. D3, Sykehuset Namsos Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1452-4 11301/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/HEDA (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Margareth Heglum Saksansvarlig: Innhold: Søknad på stilling 39986 - Sekretær - ID nr. 152/07 Sakstittel: Stilling ID nr. 152/07 - Sekretær 70% st. fast, Pasientdokumentasjon, Sykehuset Levanger Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/1510-9 11302/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: PERSAVD/HEDA (enhet/initialer): 211 Avsender\mottaker: Yvonne Rene Fjeldvær Side: 12 av 13
Saksansvarlig: Innhold: Invitasjon til nasjonalt sypmposium: MSD Perspektiv, 2. 3. nov. 2007 Sakstittel: 2007 -  Legemiddelindustrien - invitasjoner kurs/kongresser ansatte Klassering: DokType I Sak/dok nr: 2007/21-150 11303/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 13.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: ADMDIR/UNNIST-NT (enhet/initialer): 370 Avsender\mottaker: Cegedim Norge AS Saksansvarlig: Innhold: Refusjonskrav for ***** ***** Sakstittel: Refusjonskrav for permisjon for poliklinisk time Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2006/548-3 11308/2007 Løpenr.: 27.06.2007 Journaldato: 26.06.2007 Dok.dato: Tilg.kode 5a Hjemmel: off.l. § 5 a, jfr. fvl.§ 13, 1.ledd BFK/KNSO (enhet/initialer): 152 Avsender\mottaker: Bindal Kommune Side: 13 av 13