Ernæring - beregningsskjema (v. 1.1)
Utarbeidet ved enheten: Helse Nord-Trøndelag/Rehabiliterings Klinikk

Mer informasjon...

Hjelpeskjema for beregning av energibehov/proteinbehov/væskebehov

NAVN:

Beregning av energibehov

Veiledning for beregning av energibehov for ulike kategorier pasienter i alderen 30 - 70 år
Sengeliggende pasient 29 kcal/kg/døgn
Oppegående pasient 33 kcal/kg/døgn
Pasient i oppbyggingsfase 40 kcal/kg/døgn
Korrigering av beregning av energibehov
Mager + 10 %
Alder 18 - 30 år + 10 %
Alder over 70 år  - 10 %
Adipøs  - 10 %
Febril + 10 % for hver grad temperaturstigning

Pasientens energibehov pr. døgn:

Beregning av proteinbehov

Anbefalt daglig proteininntak hos voksne pr. kg kroppsvekt
Friske 0,75 - 1,5 - 1,7 g/kg/døgn
Syke 1,5 - 2,0 g/kg/døgn

Pasientens proteinbehov pr. døgn:

Kilde (for bregningningsverdier ovenfor): Dr.med. Øivind Irtun m.fl.:"God ernæringspraksis-vurdering av ernæringsmessig risiko".  Se under fanen relatert.

Beregning av væskebehov

Anbefalt væskebehov 30 - 35 ml/kg/døgn
Vurder væskebehovet i forhold til feber, mage/tarmfunksjon, nyrefunksjon og andre faktorer som krever økt/redusert væsketilførsel.

Pasientens væskebehov pr. døgn: