Hopp til hovedinnhold

Tema Om oss Foto: www.colourbox.com

Fagavdelingen

Fagavdelingen skal levere inspirasjon, tjenester, veiledning og verktøy av god kvalitet til foretakets ledelse, mellomledere og øvrige ansatte for å sikre:
  - en høy kvalitet på pasientbehandling og forskning
  - at lover og forskrifter er kjent og etterleves
  - at vi har et forsvarlig og godt arbeidsmiljø, både i egen avdeling og i foretaket som helhet
  - at ytre miljø ikke skades
  - at offentlige midler brukes mest mulig kostnadseffektivt

Miljøsertifisering Grønt Sykehus

Helse Nord-Trøndelag tar ansvar, også for ytre miljø. Alle sykehus i Norge skal innføre system for miljøstyring, og vise dette ved å bli ISO 14001 sertfisert innen utgangen av 2014.
Prosjektet vil involvere alle ansatte ved Helseforetaket. 


 • Miljøsertifisert - Grønt sykehus

  Helse Nord-Trøndelag fikk status som miljøsertifisert sykehus i desember 2014, og med det skal HNT drifte et varig system for miljøstyring, også kalt miljøledelse.

  Tore Westerheim, Per Otto Røiseng og Ove PedersenEt system for miljøstyring sikrer at vi har:

  - Oversikt over våre mest vesentlige miljøbelastninger
  - Rutiner og holdninger som reduserer disse.  Miljøsertifiseringen beviser at vi lever opp til vår miljøpolitikk og tar vår del av  ansvaret for ytre miljø og klima. HNT innfrir dermed kravet fra Helsedepartementet om å bli miljøsertifisert før 2015.


  Sykehusene setter miljø på dagsorden

   

Miljøsertifisering

 

Lær mer om miljø her

 

Miljøspor i 2013:

Avfall Tonn per år
Papp og papir 135,7
Glass 6,4
Bygningsavfall/trevirke 32,7
Kompost - matavfall 62,8
Metall, plast og folie 28,8
Restavfall 397,8
EE-avfall og hvitev. 18
Smitte-, risiko- og spesialavfall 57,3
Patologisk 0,9
SUM 740,4

Avfall per ansatt: 300 kg

Andel avfall som gjenvinnes: 38 prosent

Energi: 24,2 mill kWh= 1000 eneboliger (Lavest energiforbruk i HMN pr kvadratmeter)

Tjenestereiser ca. 40 leasede personbiler: 849 000 km (Ekvator x 21)

Tjenestereiser med kjøregodtgjørelse: 682 000 km (Ekvator x 17)

Tjenestereiser fly:
1 194 000  km (Ekvator x 30)Kontakt

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 05.08.2011 10:37 Oppdatert: 29.10.2013 13:33

Berit Røflo Indgul