Hopp til hovedinnhold

Tema Om oss Foto: www.colourbox.com

Fagavdelingen

Fagavdelingen skal levere inspirasjon, tjenester, veiledning og verktøy av god kvalitet til foretakets ledelse, mellomledere og øvrige ansatte for å sikre:
  - en høy kvalitet på pasientbehandling og forskning
  - at lover og forskrifter er kjent og etterleves
  - at vi har et forsvarlig og godt arbeidsmiljø, både i egen avdeling og i foretaket som helhet
  - at ytre miljø ikke skades
  - at offentlige midler brukes mest mulig kostnadseffektivt

Miljøsertifisering Grønt Sykehus

Helse Nord-Trøndelag tar ansvar, også for ytre miljø. Alle sykehus i Norge skal innføre system for miljøstyring, og vise dette ved å bli ISO 14001 sertfisert innen utgangen av 2014.
Prosjektet vil involvere alle ansatte ved Helseforetaket. 


 • Miljøsertifisert - Grønt sykehus

  Helse Nord-Trøndelag fikk status som miljøsertifisert sykehus i desember 2014, og med det skal HNT drifte et varig system for miljøstyring, også kalt miljøledelse.

  Tore Westerheim, Per Otto Røiseng og Ove Pedersen

  Grønt Sykehus er spesialisthelsetjenesten sitt svar på miljø- og klimautfordringene.  Prosjektet startet høsten 2012 og hadde som mål at alle helseforetak skulle bli miljøsertifisert innen 2015. Helse Nord-Trøndelag ble miljøsertifisert etter ISO 14001 den 15. desember 2014.

   

  Grønt sykehus er ikke lenger et prosjekt, men en del av vår daglige drift. Det betyr at det er linjeledelsens ansvar å drifte miljøstyringssystemet (etterleve vår miljøpolitikk og våre miljøprosedyrer). Det innebærer at det er alle ansatte sin oppgave at vår miljøprestasjon blir så bra som mulig.

   

  Alle klinikkene har en miljøkoordinator og foretakets miljøleder er Ove A.Pedersen.   Sykehusene setter miljø på dagsorden

   

Miljøsertifisering

 

Lær mer om miljø her

 

Miljøspor i 2014:

Avfall - tonn per år

Papp og papir - 120,3
Glass - 5,1
BygningsavfallTrevirke - 36,2
Kompost/matavfall - 63
Metall, plast og folie - 25,9
Restavfall - 397, 7
EE-avfall og hvitevarer - 17,3
Smitte-, risiko- og spesialavfall - 39,5
Patologisk - 0,4
SUM - 705,4

Avfall per årsverk, ca: 280 kg

Energi: 24,6 mill kWh= 1000 eneboliger (Lavest energiforbruk i HMN pr kvadratmeter)

Tjenestereiser ca. 40 leasede personbiler: 820 000 km (Ekvator x 20)

Tjenestereiser med kjøregodtgjørelse: 614 000 km (Ekvator x 15)

Tjenestereiser fly:
1 221 000 km (Ekvator x 31)

 

Kontakt

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 05.08.2011 10:37 Oppdatert: 29.10.2013 13:33

Berit Røflo Indgul