Hopp til hovedinnhold

Tema Om oss Foto: www.colourbox.com

Fagavdelingen

Fagavdelingen skal levere inspirasjon, tjenester, veiledning og verktøy av god kvalitet til foretakets ledelse, mellomledere og øvrige ansatte slik at:
- det er en høy kvalitet på pasientbehandlingen og forskning
- lover og forskrifter er kjent og etterleves
- vi har et forsvarlig og godt arbeidsmiljø både i egen avdeling og i foretaket som helhet
- ytre miljø ikke skades.
- offentlige midler brukes kostnadseffektivt

Miljøsertifisering Grønt Sykehus

Helse Nord-Trøndelag tar ansvar, også for ytre miljø. Alle sykehus i Norge skal innføre system for miljøstyring, og vise dette ved å bli ISO 14001 sertfisert innen utgangen av 2014.
Prosjektet vil involvere alle ansatte ved Helseforetaket. 


 • Miljøsertifisering - Grønt sykehus

  Grønt sykehus skal føre til at HNT innfører et varig system for miljøstyring, også kalt miljøledelse.

  Tore Westerheim, Per Otto Røiseng og Ove PedersenEt system for miljøstyring sikrer at vi har:

  - Oversikt over våre mest vesentlige miljøbelastninger
  - Rutiner og holdninger som reduserer disse.


  HNT tar utfordringene mht. ytre miljø og klima på alvor. Kravet fra Helsedepartementet er at alle helseforetak i Norge skal være miljøsertifisert etter ISO 14001 innen 31. des. 2014.

   

Grønt sykehus

Miljøspor i 2012:

 

Avfall Tonn per år
Papp og papir 134,1
Glass 6,5
Bygningsavfall/trevirke 35,6
Kompost 71,7
Metall, plast og folie 24,5
Restavfall 399,2
EE-avfall og hvitev. 13,2
Smitte-, risiko- og spesialavfall 42,6
Patologisk 0,2
SUM 727,6

 

Avfall per ansatt: 300 kg

Andel avfall som gjenvinnes: 37 prosent


Energi: 25 mill kWh= 1000 eneboliger (Lavest energiforbruk i HMN pr kvadratmeter)


Tjenestereiser 41 personbiler: 893 000 km (Ekvator x 20)


Tjenestereiser fly: 796 000  km

Kontakt

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 05.08.2011 10:37 Oppdatert: 29.10.2013 13:33

Berit Røflo Indgul