Hopp til hovedinnhold

Tema Om oss Foto: www.colourbox.com

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen er todelt: Kommunikasjon og Samhandling:

 

Kommunikasjonsdelen har ansvar for formidling av nyheter fra foretakets internettsider,
virksomhetsportal (intranett) og  foretakets internmagasin Freskmeldinga. Avdelingen legger til rette for god informasjonsflyt til media og andre relevante samarbeidspartnere.

 

Samhandlingsdelen har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av samhandling med primærhelsetjenesten i nedlslagsfeltet til Helse Nord-Trøndelag HF.

Kontakt

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 05.08.2011 10:02 Oppdatert: 23.04.2012 14:51

Berit Røflo Indgul

Trond Skillingstad
Trond G. Skillingstad
Informasjonssjef
Telefon 74 21 56 31/916 93 826

 

Mediekontakt

Samhandling