Hopp til hovedinnhold

Tema Om oss Foto: www.colourbox.com

Psykiatrisk klinikk

Psykiatrisk klinikk skal gi innbyggerne spesialisthelsetjeneste i psykiatrisk utredning, diagnostikk og behandling. Dette gis ved DPS Kolvereid, Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Stjørdal, samt poliklinisk virksomhet i Steinkjer.

 

Psykisk helsevern

 

Behandlingstilbudene ved klinikken gis enten som poliklinisk behandling eller som døgnbehandling.

Klinikkens kvalitetssystem er sertifisert etter en internasjonal anerkjent standard, ISO 9001:2008. Sertifiseringen er gitt av Det Norske Veritas

Avdelinger

Helsepersonell

 • Vi ønsker at alle henvisninger om elektiv behandling (ikke Ø-hjelp) sendes til henholdsvis Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, Psykiatrisk klinikk (ikke direkte til DPS Kolvereid, DPS Stjørdal eller Høvdinggården, Steinkjer). 
  Send henvisningen til Psykiatrisk klinikk, ikke til navngitt behandler eller team/post.

  Ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp, kontaktes vakthavende lege på
  telefon 74 09 86 00.

  Henvisningene bør inneholde følgende opplysninger:

  • Personalia, inkl. pasientens mobilnummer
  • Aktuell problemstilling
  • Tentativ diagnose
  • Aktuell medisinering
  • Eventuell sykemelding/trygdestatus
  • Relevante komorbide tilstander
  • Relevante undersøkelser utført
  • Vurdering av grad av hast

  Tvangsinnleggelser:
  Pasienter kan legges inn til observasjon i inntil 10 dager etter § 3-2 i Psykisk helsevernloven (PHVL), eller til tvungent psykisk helsevern etter § 3-3 i PHVL.

  I henvisningen må det fremgå hvem som har tatt initiativ til undersøkelse og eventuell tvangsinnleggelse og at legen personlig har undersøkt pasienten. Symptomer, funn og komparentopplysninger må nedtegnes og føre frem til konklusjon om at tvangsinnleggelse etter § 3-2 eller § 3-3 er nødvendig.

  Vær oppmerksom på at dersom initiativet til undersøkelse/tvangsinnleggelse kommer fra offentlig myndighet (kommunlegen, sosialtjenesten, politiet eller kriminalomsorgen), kan denne myndighet skrive innleggelsesbegjæring (tutorerklæring).  

   

   

Forskning
og fagutvikling

 • Vitenskapelige metoder og tenkning skal kjennetegne vårt arbeid og praksis.

  Fag- og kvalitetsutvikling:
  Vi jobber systematisk med kontinuerlig forbedring innen fag- og kvalitetsutvikling. Klinikken har en egen forsknings- og fagutviklingsenhet (FFE), som bistår i dette arbeidet.

  Oversikt over ansatte med doktorgrad.

  Oversikt over ansatte med stipendiat

   


Hilde Ranheim
Leder FFE

hilde.ranheim@hnt.no

Behandlings-
anbefaling

Kontakt

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 23.06.2011 10:43 Oppdatert: 01.10.2015 15:13

Torhild Rio Finvik